logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
certyfikat

certificate

Dokument, w którym formalnie lub oficjalnie poświadcza się jakiś fakt; może zawierać wyszczególnienie specjalnych wymagań i warunków.
świadectwo sanitarne

sanitary certificate

Dokument wystawiony przez kompetentne władze kraju eksportującego, poświadczający, że produkty żywnościowe i zwierzęce, włącznie ze zwierzętami martwymi, nadają się do konsumpcji przez ludzi, oraz podający - w razie potrzeby - szczegóły na temat przeprowadzonych kontroli.
świadectwo pochodzenia

certificate of origin

Dokument wskazujący kraj wyprodukowania towarów. Często wykorzystywany przez służby celne do ustalenia wysokości opłat celnych na towary objęte programami taryfy preferencyjnej albo też wykorzystywany w związku z podlegającym regulacji importem z jakichś konkretnych źródeł.
świadectwo fitosanitarne

phytosanitary certificate

Dokument wystawiony przez kompetentny organ kraju eksportującego, poświadczający, że rośliny, owoce lub warzywa są wolne od chorób i że nadają się do konsumpcji, oraz podający szczegóły dotyczące fumigacji czy innego rodzaju obróbki zabezpieczającej, której zostały poddane.
świadectwo analizy

certificate of analysis

Certyfikat wymagany przez kupujących pewne produkty, takie jak składniki żywności, poświadczający, iż produkty te posiadają skład zgodny z odpowiednimi wymaganiami i zawierający jego analizę.
certyfikat zgodności

certificate of conformity

Dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, potwierdzający, że należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa wykazują zgodność z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
certyfikat wolnej sprzedaży

certificate of free sale

Dokument wymagany przez niektóre kraje, poświadczający, że dane towary są zwykle sprzedawane na wolnym rynku oraz akceptowane przez odpowiednie organy kraju ich pochodzenia.
certyfikat ubezpieczenia

insurance certificate

Dokument dotyczący zawarcia kontraktu ubezpieczeniowego.
certyfikat kontrolny towarów

goods control certificate

Dokument wystawiony przez uprawniony organ, potwierdzający jakość opisanych w nim towarów, zgodnych z normami krajowymi lub międzynarodowymi albo odpowiadający przepisom kraju importującego, ewentualnie warunkom zawartym w kontrakcie.
certyfikat generalnego systemu preferencji

general system of preferences certificate

Szczególny rodzaj certyfikatu pochodzenia towarów, pozwalający na ich uprzywilejowane traktowanie, zgodnie z ogólnym systemem preferencji.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj