logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
Globalny Identyfikator Typu Dokumentu

Global Document Type Identifier - GDTI

Identyfikator GS1 służący identyfikacji typu dokumentu połączony z opcjonalnym nume­rem seryjnym.
Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych

Global Individual Asset Identifier

Identyfikator GS1 służący identyfikacji indywidualnych zasobów - jednoznaczne w skali świata oznaczenie kodowe zasobu.
Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych

Global Returnable Asset Identifier

Identyfikator GS1 służący identyfikacji typu zasobów w połączeniu z opcjonalnym nu­merem seryjnym - jednoznaczne w skali świata oznaczenie kodowe zasobu zwrotnego,
np. opakowania zwrotnego.
identyfikator

identifier

Znak lub grupa znaków w EDIFACT użyta w celu identyfikacji lub nazwania pojedynczej danej, z ewentualnym wskazaniem pewnych jej cech.
identyfikator symboliki

symbology identifier

1. Sekwencja znaków transmitowanych z dekodowanymi danymi, która identyfikuje nośnik danych, z którego dane te zostały zdekodowane.
2. Sekwencja znaków generowanych przez dekoder, dołączana na początku dekodowa­nych danych transmitowanych przez dekoder, w celu identyfikacji symboliki, z jakiej dane były dekodowane.
Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (Logistycznej)

Serial Shipping Container Code

Identyfikator GS1 służący unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych (np. wysyłko­wych, transportowych), wykorzystujący 18-cyfrową standardową strukturę numeru GS1 - określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego jednostki logistycznej; Zob. tablica rejestracyjna, SSCC.
GRAI

Global Returnable Asset Identifier

Zob. Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych.
Globalny Numer Relacji Usługowej

Global Service Relation Number

Identyfikator GS1 służący identyfikacji zapisów w bazie danych przeznaczonej do rejestru okresowych usług - jednoznaczne w skali świata oznaczenie kodowe relacji usługowej, np. pacjenta w szpitalu.
Globalny Numer Lokalizacyjny

Global Location Number

Identyfikator GS1 służący identyfikacji lokalizacji - jednoznaczne w skali świata oznacze­nie kodowe podmiotu gospodarczego lub jego części albo lokalizacji fizycznej, dla potrzeb ADC i EDI.
Globalny Numer Jednostki Handlowej

Global Trade Item Number

Identyfikator GS1 służący identyfikacji jednostek handlowych.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj