logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
ilość dostarczona natychmiast

call-off quantity

Ilość towarów odebranych i/lub dostarczonych zgodnie z harmonogramem dostaw natychmiastowych.
wielkość dostawy natychmiastowej

call-off quantity

Ilość danego wyrobu dostarczana jednorazowo w ramach długoterminowej umowy dostawy. Jest ona zwykle stała w całym okresie obowiązywania umowy dostawy lub zmienia się w ściśle określonych granicach.
wielkość produkcji

production output

Całkowita ilość wyprodukowanych (lub zaplanowanych do wyprodukowania) wyrobów i/lub świadczonych usług w danym okresie, wyrażana w miarach ilościowych lub wartościowych. Zob. produkcja, produkować, wytwarzanie.
zaksięgowany zapas przyjęty

booked in-stock

Status zapasu wskazujący na to, że ilość i wartość przyjętego produktu znalazły swoje odbicie w księgowości danego wydziału.
zaksięgowany zapas wydany

booked ex-stock

Status zapasu wskazujący na to, iż ilość i wartość wydanego produktu znalazły swoje odbicie w księgowości danego wydziału.
zapas

stock, inventory

Ilość dóbr z precyzyjnie określoną lokalizacją, wyrażona ...

Więcej ...

zapas fizyczny

physical stock

Ilość wyrobów, którą w konkretnym magazynie można wyodrębnić jako pewną całość i przypisać określoną miarę (ilościową lub wartościową).
zapotrzebowanie

requirement

W MRP ilość konkretnego wyrobu lub zasobu konieczna do wykonania określonego zadania wyrażona w jednostkach naturalnych lub wartościowo.
zapotrzebowanie materiałowe

material requirement

Ilość materiału konieczna do wykonania zaplanowanej produkcji w określonym okresie.
zużycie materiału

material consumption

1. Materiały zużyte w procesie produkcji. Ilość materiału zużytego w procesie produkcji w danym okresie wyrażona w mierniku wartościowym.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj