logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
barka kontenerowa

container barge

Barka morska lub rzeczna przystosowana do przewozu kontenerów.
kontener izolowany

insulated container

Kontener izotermiczny, który nie ma urządzeń przeznaczonych do schładzania i/lub ogrzewania, mocowanych na stałe lub odejmowalnych (PN-ISO 830:2001).
kontener izotermiczny

thermal container

Kontener z izolowanymi ścianami, drzwiami, podłogą wiskiem zewnętrznym (obejmuje kontenery wyposażone w urządzenia chłodzące, grzewcze lub kontrolujące atmosferę) (PN-ISO 830:2001 ze zmianami). "
kontener mały

small container

Kontener o maksymalnej masie brutto nie przekraczającej 2500 kg.
kontener ogólnego przeznaczenia

general purpose container

Kontener uniwersalny - kontener do różnych ładunków, całkowicie zamknięty i szczelny, ze sztywnym dachem, sztywnymi ścianami czołowymi i podłogą, z co najmniej jedną ścianą czołową z drzwiami, przeznaczony do transportu lotniczego bardzo zróżnicowanych kategorii ładunków.
kontener płytowy

platform

Kontener specjalnego przeznaczenia, bez żadnej nadbudowy, o takich samych wymaganiach dotyczących długości, szerokości, wytrzymałości oraz przeładunku i zabezpieczenia, jakie są wymagane we wzajemnej wymianie kontenerów rodziny ISO.
kontener specjalizowany

named cargo types container

Kontener zbudowany zgodnie z wymaganiami ISO, przeznaczony wyłącznie lub głównie do przewozu ładunków specjalnych, takich jak np.: żywe zwierzęta, samochody, żywe ryby.
kontener specjalnego przeznaczenia

specific-purpose container

Kontener do różnych ładunków, konstrukcyjnie przystosowany ...

Więcej ...

kontener specjalny

specific cargo container

Kontener do ładunków specjalnych przeznaczony głównie do przewozu szczególnych rodzajów ładunków (otwarte, płytowe, zbiornikowe, do ładunków sypkich itp.).
kontener średni

middle size container

Kontener o maksymalnej masie brutto nie mniejszej niż 2500 kg, lecz nie przekraczającej 10 000 kg.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj