logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
kontener ISO

ISO freight container

Kontener spełniający wymagania wszystkich norm ISO dotyczących kontenerów istniejących w chwili jego wyprodukowania.
kontener z otwartym dachem

open-top container

Kontener specjalnego przeznaczenia, bez sztywnego dachu, zamiast którego może mieć ruchomą lub zdejmowaną opończę wykonaną na przykład z brezentu, tworzywa sztucznego lub wzmocnionego tworzywa sztucznego i podtrzymywaną przez ruchome lub odejmowalne żebra dachowe (PN-ISO 830:2001).
kontener typu zamkniętego wentylowany

closed ventilated container

Kontener specjalnego przeznaczenia typu zamkniętego, szczelny, o sztywnym dachu, sztywnych ścianach czołowych i podłodze, przy czym przynajmniej jedna ze ścian czołowych ma drzwi, wyposażony w urządzenia umożliwiające wymianę powietrza między wnętrzem kontenera a otoczeniem zewnętrznym w sposób naturalny lub wymuszony mechanicznie (PN-ISO 830:2001).
kontener specjalizowany

named cargo types container

Kontener zbudowany zgodnie z wymaganiami ISO, przeznaczony wyłącznie lub głównie do przewozu ładunków specjalnych, takich jak np.: żywe zwierzęta, samochody, żywe ryby.
kontener płytowy

platform

Kontener specjalnego przeznaczenia, bez żadnej nadbudowy, o takich samych wymaganiach dotyczących długości, szerokości, wytrzymałości oraz przeładunku i zabezpieczenia, jakie są wymagane we wzajemnej wymianie kontenerów rodziny ISO.
kontener izotermiczny

thermal container

Kontener z izolowanymi ścianami, drzwiami, podłogą wiskiem zewnętrznym (obejmuje kontenery wyposażone w urządzenia chłodzące, grzewcze lub kontrolujące atmosferę) (PN-ISO 830:2001 ze zmianami). "
kontener izolowany

insulated container

Kontener izotermiczny, który nie ma urządzeń przeznaczonych do schładzania i/lub ogrzewania, mocowanych na stałe lub odejmowalnych (PN-ISO 830:2001).
kontener do ładunków stałych masowych luzem

dry bulk container

Kontener przeznaczony do przewozu ładunków stałych luzem bez opakowania, o konstrukcji wytrzymałej na obciążenia powstające podczas napełniania, przewozu i opróżniania, wyposażony w otwory do napełniania i opróżniania oraz mocowania (PN-ISO 830:2001).
kontener chłodzony mechanicznie

mechanically refrigerated container

Kontener izotermiczny wyposażony w mechaniczną jednostkę chłodzącą i urządzenie grzewcze (PN-ISO 830:2001).
kontener chłodzony i ogrzewany

refrigerated and heated container

Kontener izotermiczny wyposażony w urządzenie chłodzące (czynnik chłodzący mechaniczny lub dający się odnowić) i w urządzenie grzewcze (PN-ISO 830:2001).

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj