logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
czas trwania załadunku

loading lead time

Czas od momentu rozpoczęcia czynności załadunku środka transportu podstawionego na stanowisko przeładunkowe do całkowitego ich zakończenia.
zapas ładowany

loading stock

Zapas obejmujący wszystkie te towary, których dotyczy polecenie dostawy i które nie zostały jeszcze zafakturowane lub wyekspediowane. Zakłada się, iż data faktycznej ekspedycji jest zbieżna z datą na fakturze. Inna nazwa: zapas wychodzący (outgoing stock).
załadunek

loading

Zespół czynności związanych z umieszczeniem ładunków na środku transportowym.
wózek jezdniowy podnośnikowy boczny (tylko z jednego boku)

side-loading truck (one side only)

Wózek podnośnikowy z masztem lub karetką z widłami, które mogą być wysuwane i wciągane pomiędzy osiami prostopadle do wzdłużnej osi wózka, co umożliwia odbieranie i podnoszenie ładunku w pozycji równoważnej w stosunku do jednego boku wózka oraz jego piętrzenie i rozpiętrzanie obok wózka. Inna nazwa: układarka boczna (sideloader).
uwzględnianie potencjału przy planowaniu obciążenia

finite loading

Technika stosowana w planowaniu zapotrzebowania potencjału polegająca na obciążaniu zasobów tylko do wielkości dysponowanego w danym okresie potencjału. Zob. planowanie zapotrzebowania potencjału.
rampa załadowcza

loading platform

Powierzchnia płaska ułatwiająca ładowanie, umieszczona zazwyczaj wzdłuż magazynu.
proces ładunkowy

loading process

Szereg związanych ze sobą operacji ładunkowych, wykonywanych kolejno w ustalonym porządku na określonej trasie i w określonym czasie (PN-72/M-78000).
prace ładunkowe

loading works

Prace wykonywane podczas załadunku/wyładunku, względnie przeładunku dóbr materialnych. Prace te mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie (PN-72/M-78000).
platforma przeładunkowa

loading platforms

Pomocnicze urządzenie magazynowe do pionowego przemieszczania ładunków, umożliwiające połączenie środków transportu zewnętrznego z budowlą magazynową na frontach przeładunkowych rampowych i bezrampowych i umożliwiające przeładunek przy użyciu wózka jezdniowego, zapewniając bezpieczeństwo podczas prac przeładunkowych
(PN-89/M-78311).
miejsce załadunku

loading location

Miejsce, w którym załadowuje się towary. Inna nazwa: miejsce ładowania.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj