logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
lista uporządkowanych materiałów

urgency list

Specyfikacja materiałów uporządkowana według terminów zużycia ich zapasu.
lista zakupów materiałów

procurement parts list

Specyfikacja materiałów i elementów niezbędnych do wykonania danego wyrobu i pochodzących z zakupu. Zawiera identyfikator i nazwę materiału, normę zużycia na wykonanie sztuki wyrobu, opis materiału, wymagania jakościowe, sposób obróbki.
planowanie wydawania materiałów

material issue planning

Planowanie wielkości partii materiałów i komponentów, jakie muszą być wydane przez magazyn wydziałowi produkcyjnemu w danym okresie.
przepływ materiałów

flow of materials

Kierunek i droga przemieszczenia materiałów wraz z sekwencją rozmieszczenia tych materiałów w łańcuchu dostaw.
wykaz materiałów stosowanych poza macierzystym zakładem

field installation items bill of material

Wykaz materiałów, które są używane jedynie wtedy, gdy wyrób instalowany jest bezpośrednio u klienta. Pozycje te wchodzą do struktury wyrobu, mają jednak specjalne oznaczenia kodowe służące do identyfikacji ich funkcji.
zapas materiałów

factory stock

Całkowity zapas surowców i elementów oraz zapas produkcji w toku znajdujący się na terenie przedsiębiorstwa. Nie obejmuje zapasu wyrobów finalnych.
przemieszczanie materiałów

material handling

Ogół czynności związanych z załadunkiem, wyładunkiem, rozmieszczaniem i manipulowaniem materiałami oraz ich ruchem w procesie produkcyjnym.
skrzynia

case

Opakowanie z poszyciem najczęściej z tarcicy lub materiałów drewnopochodnych, na ogół w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, przeznaczone do przechowywania i transportu produktów o masie powyżej 150 kg.
skrzynka

case, box, carte

Opakowanie drewniane lub z poszyciem z materiałów drewnopochodnych, metalowe lub z tworzywa sztucznego, na ogół w kształcie prostopadłościanu, o ścianach litych lub ażurowych, z wiekiem lub bez, przeznaczone do przechowywania lub transportu produktów o masie do 150 kg.
stojaki magazynowe

warehousing stands

Urządzenia stałe przeznaczone do składowania materiałów przez oparcie ich o elementy konstrukcyjne.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj