logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dostępny materiał

available material

1. Materiał możliwy do wykorzystania w momencie opracowywania planu, a więc znajdujący się w magazynie, ale niezadysponowany oraz możliwy do otrzymania po złożeniu zamówienia.
2. Materiał znajdujący się w magazynie, ale niezadysponowany. Zob. materiał zadysponowany.
materiał pomocniczy

ancillary material

Materiał użyty w produkcji, ale nie występujący w produkcie, np. ciecz chłodząco-smarująca, składniki konserwujące.
materiał szybko rotujący

fast mover

Materiał zużywany w dużych ilościach lub z dużą częstotliwością w jednostce czasu.
materiał wolno rotujący

slow mover

Materiał zużywany w niewielkich ilościach lub z małą częstotliwością w jednostce czasu.
materiał zadysponowany

allocated material

Materiał znajdujący się w magazynie lub zamówiony, przeznaczony do realizacji określonego, uruchomionego zlecenia produkcyjnego.
materiał

material

Wszystkie surowce, części, podzespoły i zespoły wykorzystywane w procesie produkcji, w tym również materiały pomocnicze.
czas wykonania

process time, residence time

Czas, w jakim materiał podlega przetwarzaniu na stanowisku.
data udostępnienia

due date

Dzień, w którym zakupiony materiał lub zamówione towary mają być udostępnione do użytku.
punkt odkładczy

outbound stockpoint

Miejsce wyznaczone w hali produkcyjnej, na którym składuje się częściowo obrobiony materiał przed zabraniem go na następne stanowisko.
termin zapotrzebowania

need date

Termin, w którym dany materiał jest potrzebny do dalszego wykorzystania. W systemie planowania zapotrzebowania materiałowego termin ten wyliczany jest na podstawie struktury wyrobu, zapotrzebowania netto i cyklu dostawy.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj