logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
metoda prognozowania

forecasting method

Metoda stosowana przy przewidywaniu przyszłych wydarzeń. Rozróżnia się jej trzy podstawowe formy: techniki jakościowe (np. technika Delphi); techniki oparte na analizie serii czasowych i na ekstrapolacji (np. metoda MAT); modele przyczynowe uwzględniające oprócz metody powyższej również wpływy środowiska, takie jak czynniki ekonomiczne
i konkurencję.
metoda stałych miejsc składowania w magazynie

storage method of permanent allocation

Metoda rozmieszczenia zapasów, według której dla poszczególnych asortymentów wyznaczono stałe miejsca składowania, w których są one umieszczane w magazynie.
metoda ścieżki krytycznej

Critical Path Method - CPM

Metoda stosowana do planowania złożonych przedsięwzięć i sterowania ich przebiegiem; reprezentant grupy metod sieciowych.
metoda wolnych miejsc składowania w magazynie

storage method of free allocation

Metoda rozmieszczenia zapasów, według której asortymenty przyjmowane do magazynu są składowane w wolnych miejscach będących w dyspozycji powierzchni lub przestrzeni składowej magazynu.
metoda wygładzania

smoothing method

Metoda obliczeń stosowana do wygładzania serii liczb, np. wygładzanie pojedyncze, podwójne, wykładnicze.
szybkie przezbrojenie

single minute exchange of die - SMED

Metoda redukcji czasu przygotowawczo-zakończeniowego stanowiska do wielkości niższej niż 10 minut poprzez szczegółową analizę czynności koniecznych do przezbrojenia stanowiska, ograniczenie ich zakresu (np. poprzez specjalną konstrukcję przyrządów) i wydzielenie z czasu przygotowawczo-zakończeniowego czynności wykonywanych poza stanowiskiem. Zob. zewnętrzny czas przygotowawczo-zakończeniowy.
PML

Physical Markup Language

Metoda opisu produktu, zaprojektowana przez Auto - ID, jako standaryzowany słownik XML dla opisu obiektu fizycznego, systemów, procesów i środowisk związanych z obiek­tem.
mierzenie wartości konsumenckiej

consumer value measurement

Metoda pomiaru efektywności akcji komercyjnych dostarczających wartości konsumentom, a w konsekwencji generujących przychody firmie.
LIFO - ostatnie weszło - pierwsze wyszło

LIFO - last in - first out

1. Metoda wyceny zużycia materiałów oparta na założeniu, że wydanie materiałów do produkcji rozliczane jest według cen zakupu materiałów, które jako ostatnie były przyjmowane do magazynu.
2. Zasada, zgodnie z którą towary najkrócej składowane wydawane są w pierwszej kolejności.
FIFO - pierwsze weszło - pierwsze wyszło

FIFO - first in - first out

1. Metoda wyceny zużycia materiałów oparta na założeniu, że wydanie materiałów do produkcji rozliczane jest według cen zakupu materiałów, które chronologicznie były przyjmowane do magazynu.
2. Zasada, zgodnie z którą towary najdłużej składowane w magazynie wydawane są w pierwszej kolejności.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj