logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
centrum logistyczne

logistics centre

Obiekt przestrzenie-funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.
jednostka handlowa

trade item

Jakikolwiek obiekt (produkt - od surowca do wyrobu konsumenckiego, usługa), co do którego istnieje potrzeba odczytywania predefiniowanych informacji i który jest oferowany, wyceniany, zamawiany i fakturowany w dowolnym punkcie łańcucha dostaw.
magazyn konsygnacyjny

consignment warehouse

Obiekt magazynowy określonego podmiotu gospodarczego, w którym składuje się towary będące własnością dostawcy, przeznaczone do wydania na adres wskazany przez ich właściciela i w jego imieniu.
magazyn przemysłowy

industrial warehouse

Obiekt magazynowy wchodzący w skład systemów organizacyjnych produkcji (przedsiębiorstw przemysłowych). Wyróżniamy np.: magazyn zaopatrzenia, magazyn wyrobów gotowych, magazyn półfabrykatów, magazyn przedmontażowy, magazyn przy rozdzielni, magazyn techniczny.
silos

silo, storage bin

Jedno- lub wielokomorowy obiekt charakteryzujący się dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie oraz wysokim stosunkiem wysokości h komory do mniejszego wymiary poziomego s (h/s 3 1,5), przeznaczone także do składowania materiałów sypkich.
zasobnik

storage bin

Jedno- lub wielokomorowy obiekt charakteryzujący się dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie i niewielkim stosunkiem wysokości h komory do mniejszego wymiary poziomego s (h/s L 1,5), przeznaczone do składowania materiałów sypkich.
znak towarowy

trade mark

Obiekt lub słowo/słowa prawnie zastrzeżone dla produktów wytwórcy lub handlowca.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj