logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
punkt przeładunku

transshipment point

1. Punkt, w którym ładunek jest wymieniany pomiędzy przewoźnikami bądź rodzajami transportu.
2. Miejsce, w którym dostarczane lub wydawane są dostawy towarów.
punkt odkładczy

outbound stockpoint

Miejsce wyznaczone w hali produkcyjnej, na którym składuje się częściowo obrobiony materiał przed zabraniem go na następne stanowisko.
punkt rozdziału

decoupling point

Miejsce w procesie produkcji wyrobu rozgraniczające część, w której wszelkie działania realizowane są zgodnie z zamówieniem klienta, od części określonej na podstawie prognozy zapotrzebowania. Lokalizacja punktu rozdziału pokrywa się z miejscem, w którym w strumieniu dóbr tworzone są zapasy, z których realizowane jest zamówienie.
punkt sprzedaży detalicznej

point of sale

Wyodrębniona organizacyjnie jednostka, w której są oferowane konsumentom towary.
punkt zdawczo-odbiorczy

count point, pay point

Miejsce w strumieniu przepływu materiałów, w którym dana część, podzespół lub zespół traktowana jest jako zakończona w określonej fazie procesu. Umieszczany bywa na końcu linii produkcyjnej, na wyjściu grupy stanowisk. Najczęściej jednak punkty zdawczo-odbiorcze lokuje się między poszczególnymi fazami technologicznymi lub wydziałami produkcyjnymi.
stacja kontenerowa

container terminal

Punkt ładunkowy zlokalizowany w porcie przy węzłach kolejowych lub drogowych, realizujący operacje związane z odprawą ładunków, przeładunkiem, ewentualnie składowaniem, sortowaniem i innymi formami obsługi kontenerów.
przepływ (w sprawozdawczości dot. ruchu towarów)

flow (in goods movement reporting)

Ilość towarów przepływająca przez punkt pomiarowy. Może to być pojedyncza partia towarów w danym momencie bądź skumulowane ilości towarów przepływające w danym okresie.
make to stock, DP-2

produkcja do magazynu wytwórcy

Położenie punktu rozdziału wskazujące, że produkcja i montaż wyrobów finalnych odbywa się na podstawie prognozy zapotrzebowania, a sprzedaż realizowana jest z magazynu producenta. Zob. punkt rozdziału.
make and ship to stock, DP-1

produkcja i wysyłka na magazyn i sprzedaż z magazynu dystrybucji

Położenie punktu rozdziału wskazujące, że sprzedaż odbywa się poprzez sieć dystrybucji. Zob. punkt rozdziału.
hub

hub

Centralny punkt dla zbierania, sortowania, przeładunku i dystrybucji towarów dla danego obszaru.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj