logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
ekonomiczna wielkość partii

Economic Order Quantity - EOQ

Wielkość partii dostawy lub partii produkcyjnej określona według modelu optymalizacyjnego, w którym uwzględniono kryteria ekonomiczne (np. koszty zamawiania, magazynowania, transportu).
wielkość dostawy natychmiastowej

call-off quantity

Ilość danego wyrobu dostarczana jednorazowo w ramach długoterminowej umowy dostawy. Jest ona zwykle stała w całym okresie obowiązywania umowy dostawy lub zmienia się w ściśle określonych granicach.
upust ilościowy

quantity discount

Proporcjonalna redukcja stawki, uzależniona od ilości ładunku.
technika partii na pokrycie zapotrzebowania okresu

period order quantity

Technika ustalania wielkości partii polegająca na tym, że partia odpowiada sumie zapotrzebowania netto dla pewnej (zwykle stałej) liczby przyszłych okresów.
standardowa wielkość partii

standard batch quantity

Wielkość partii wyrobu wyższego poziomu złożoności używana w planowaniu zapotrzebowania materiałowego. Powtarzalność pozycji niższego poziomu złożoności podawana jest wtedy nie na sztukę, a na standardową wielkość partii. Standardową wielkość partii stosuje się najczęściej w procesach aparaturowych, gdzie jednorazowa wielkość produkcji (partia standardowa) wynika z technologii, lub kiedy pozycje niższego rzędu zużywane są w bardzo małych ilościach.
przewidywana wielkość końcowa

expected completion quantity

Zaplanowana wielkość produkcji na zamówienie po odliczeniu braków i strat uzysku.
powtarzalność ilościowa

quantity per

Ilość danego wyrobu, jaka ma być użyta do produkcji określonego wyrobu wyższego poziomu. Parametr wykorzystywany w wyliczaniu zapotrzebowania brutto. Zob. wyliczenie zapotrzebowania brutto.
partia produkcyjna

production batch, production lot, production batch quantity

Liczba sztuk danego wyrobu wytwarzana bez przerwy (nie licząc zwykłych przerw w pracy).
partia ekonomiczna

economic order quantity, economic batch quantity, optimum batch quantity, economic lot-size

Optymalna, ze względu na czynniki ekonomiczne, wielkość partii dostawy produkcyjnej lub transportowej.
normatywna wielkość dostawy

norm supply quantity

Określona ilość konkretnych wyrobów, która ma zostać wysłana do punktu przeznaczenia.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj