logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
nośność regału

load capacity of a rack

Sumaryczna masa największego obciążenia wszystkich elementów wsporczych gniazda regałowego, obejmująca masę składowanych zapasu wraz z urządzeniami pomocniczymi do składowania.
regał wsporczy (samonośny)

self-supporting rack

Regał stały, najczęściej ramowy, przeznaczony do składowania asortymentów oraz stanowiący konstrukcję nośną dla ścian i dachu lub tylko dachu budowli magazynowej.
regał wolno stojący

free standing rack

Regał przeznaczony tylko do składowania asortymentów.
regał stały wspornikowy

supported fixed rack

Regał, którego budowa charakteryzuje się układem powtarzających się słupów z ramionami wspornikowymi lub ramami z podporami wspornikowymi.
regał stały ramowy przepływowy

flow rack

Regał, w którym jednostki ładunkowe przemieszczają się (grawitacyjnie lub w sposób wymuszony) po bieżniach nośnych i na nich odbywa się ich składowanie.
regał stały ramowy

frame rack

Regał, którego budowa charakteryzuje się układem ramowym zmontowanym z powtarzających się elementów.
regał stały

fixed rack

Urządzenie, którego konstrukcyjne podpory nośne zachowują stałe położenie podczas procesu składowania asortymentów, nie związane lub związane z podłożem, na którym zostały ustawione.
regał specjalizowany

specialised rack

Urządzenie, którego elementy konstrukcyjne przystosowane są do charakterystycznych cech składowanych asortymentów i technologii składowania.
regał przejezdny

mobile rack

Urządzenie, którego konstrukcyjne podpory nośne wyposażone są w zespoły umożliwiające przemieszczanie regału po utwardzonym podłożu gładkim lub wyposażonym w specjalnie do tego przystosowane torowisko.
regał paletowy

pallet rack

Regał, najczęściej ramowy, w którym składowane są paletowe jednostki ładunkowe.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj