logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
Sieć Globalnej Synchronizacji Danych

Global Data Synchronization Network

1. Globalny Rejestr GS1 oraz sieć certyfikowanych katalogów elektronicznych GS1, umożliwiających synchronizację danych przy zastosowaniu identyfikatorów GS1.
2. Zautomatyzowane, oparte na standardach globalne otoczenie, umożliwiające bezpiecz­ną i nieprzerwaną synchronizację danych, pozwalającą na spójną i rzetelną wymianę informacji pomiędzy partnerami handlowymi w łańcuchu dostaw.
sieć wartości dodanej

Value Added Network - VAN

Wydzielona sieć informatyczna, zarządzana przez operatora, poprzez którą można przesyłać informacje i komunikaty EDI oraz EFT (Elektroniczny Transfer Funduszy).
sieć wirtualnego wytwarzania

virtual manufacturing network

Rozwiązanie powstałe na skutek zastosowania osiągnięć z zakresu wirtualnego wytwarzania. Czasowo działająca sieć niezależnych przedsiębiorstw, dostawców, odbiorców
i usługodawców (często konkurujących ze sobą) powiązana za pomocą technologii informatycznych dla lepszego wykorzystania zasobów, wiedzy i umiejętności każdego z uczestników, redukcji kosztów i zapewnienia sobie dostępu do określonych rynków. Zob. wirtualne wytwarzanie.
sieć logistyczna

logistics network

Grupa niezależnych przedsiębiorstw konkurujących i kooperujących w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i towarów oraz towarzyszących im informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów.
sieć EPCglobal

EPCglobal Network

1. Połączenie dwóch technologii: identyfikacji poprzez ...

Więcej ...

sieć

network

1. Zbiór połączonych ze sobą i wzajemnie uwarunkowanych ...

Więcej ...

wirtualne przedsiębiorstwo

virtual enterprise

Sieć niewielkich, wyspecjalizowanych w realizacji określonych procesów przedsiębiorstw. Każde przedsiębiorstwo specjalizuje się w realizacji innego procesu. Sieć szybko zmienia swoją strukturę. Jej elementy współpracują ze sobą według potrzeb przy realizacji zamówień, których nie są w stanie wykonać samodzielnie.
TINA

Transport Infrastructure Needs Assessment

Sieć europejskich korytarzy transportowych.
make and ship to stock, DP-1

produkcja i wysyłka na magazyn i sprzedaż z magazynu dystrybucji

Położenie punktu rozdziału wskazujące, że sprzedaż odbywa się poprzez sieć dystrybucji. Zob. punkt rozdziału.
ISDN

Integrated Services Digital Network

Sieć cyfrowa z integracją usług: zintegrowana telekomunikacyjna sieć cyfrowa, w której wykorzystuje się te same centrale i łącza do świadczenia różnych usług telekomunikacyj­nych; może współpracować z innymi sieciami użytku publicznego.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj