logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
sprzedaż normalna

normal sales

Sprzedaż faktyczna lub planowana, po wyeliminowaniu przypadkowych fluktuacji.
docelowa sprzedaż

sales target

Wielkość sprzedaży ustalona przez zarząd dla linii produktów lub dla organizacji na określony okres.
masowa sprzedaż produktów

mass merchandising

Proces sprzedaży produktów - w dużych ilościach na każdą transakcję - klientom zewnętrznym, takim jak duże magazyny handlowe, domy wysyłkowe i sieci sklepów. W większości przypadków produkty, o których mowa powyżej, są towarami konsumpcyjnymi.
sprzedaż

sales

1. Towary i/lub usługi, za które rachunki wystawia się klientom zewnętrznym.
2. Jednostka organizacyjna, której powierzono działalność związaną ze sprzedażą dóbr.
3. Dochody wynikające z fakturowania towarów i usług przeznaczonych dla klienta zewnętrznego (obrót netto).
Zob. sprzedawanie (selling).
make and ship to stock, DP-1

produkcja i wysyłka na magazyn i sprzedaż z magazynu dystrybucji

Położenie punktu rozdziału wskazujące, że sprzedaż odbywa się poprzez sieć dystrybucji. Zob. punkt rozdziału.
make to stock, DP-2

produkcja do magazynu wytwórcy

Położenie punktu rozdziału wskazujące, że produkcja i montaż wyrobów finalnych odbywa się na podstawie prognozy zapotrzebowania, a sprzedaż realizowana jest z magazynu producenta. Zob. punkt rozdziału.
bezpośrednio do konsumenta

consumer direct

Usługi on-line oferujące sprzedaż produktów konsumpcyjnych, które konsumenci mogą zamawiać i otrzymywać z jednostki handlowej wspierająnej przez system informatyczny.
gospodarka elektroniczna

e-economy

1. Wykorzystanie technologii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej.
2. Reklama, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne.
łańcuch dostaw

supply chain

1. Jako proces - sekwencja zdarzeń w przemieszczaniu dóbr, zwiększającą ich wartość.
2. Jako struktura (organizacja) - grupa przedsiębiorstw realizująca wspólnie działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr - od pozyskiwania surowców do dostaw do ostatecznego odbiorcy. Działaniami tymi mogą być: rozwój, produkcja, sprzedaż, serwis, zaopatrzenie, dystrybucja, zarządzanie zasobami, działania wspierające.
poziom sprzedaży

sales level

Wielkość sprzedaży produktu w standardowym okresie, po wyeliminowaniu czynnika sezonowości. Poziom sprzedaży można wyliczyć, dzieląc sprzedaż przez odpowiedni wskaźnik sezonowości.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj