logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
SSCC

Serial Shipping Container Code

Zob. Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej, tablica rejestracyjna.
Agencja Wydająca

Issuing Agency

Organizacja odpowiedzialna za nadawanie identyfikatorów w obrębie predefiniowanej części unikalnego oznaczenia. W przypadku EPC, Agencją Wydającą jest GS1 (dla ozna­czeń opartych na identyfikatorach GS1, takich jak SGTIN, SSCC itp.) i Departament Obrony USA. Agencja Wydająca nadaje numery Menedżera EPC.
atrybut

attribute

Informacje odzwierciedlające cechy jednostki handlowej lub logistycznej, odnoszące się do numeru identyfikacyjnego GTIN lub SSCC.
etykieta logistyczna GS1

logistics label GS1

Służy do oznaczenia jednostki logistycznej w standardowy sposób wg zasad Systemu GS1 dla potrzeb wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Etykieta logistyczna GS1 zawiera zakodowane w kodzie kreskowym (standardowo kod GS1-128) oraz czytelne wzrokowo dane opisujące zawartość każdej jednostki logistycznej. Etykieta logistyczna jednoznacznie identyfikuje każdą jednostkę poprzez indywidualny 18-znakowy numer SSCC.
identyfikatory GS1 / numery GS1 / numery identyfikacyjne GS1

GS1 Identification Keys

Globalnie unikalne numery, związane z określonym obszarem zastosowania, wykorzy­stywane jako klucz dostępu do informacji w bazie danych powiązanych z daną jednostką: globalne identyfikatory jednostek handlowych GTIN (np. GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14), lokalizacji GLN, jednostek logistycznych SSCC, zasobów GRAI, GIAI, relacji usługowych GSRN i dokumentów GDTI. Klucze identyfikacyjne GS1 tworzone są przy wykorzystaniu prefiksu firmy GS1.
Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (Logistycznej)

Serial Shipping Container Code

Identyfikator GS1 służący unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych (np. wysyłko­wych, transportowych), wykorzystujący 18-cyfrową standardową strukturę numeru GS1 - określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego jednostki logistycznej; Zob. tablica rejestracyjna, SSCC.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj