logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
konstrukcyjna struktura wyrobu

engineering bill of material

Struktura wyrobu opisana z konstrukcyjnego punktu widzenia. Poszczególne elementy wyrobu grupowane są wg kryteriów technicznych - osobno część mechaniczna, osobno elektryczna i inne.
hierarchiczna struktura wyrobu

intended bill of material

Forma graficznej prezentacji struktury wyrobu. Elementy wyższego rzędu są lokowane bliżej lewego marginesu, a ich elementy składowe przesuwane są w stronę prawego marginesu rysunku. Kolejne stopnie złożoności numerowane są od lewa do prawa. Najwyższy stopień złożoności oznaczony jest przez 0. Pozycje unifikowane przedstawiane są osobno z każdym z elementów wyższego rzędu, do którego wchodzą.
modułowa struktura wyrobu

modular bill of material

Rodzaj opisu struktury wyrobu stosowany w MRP, w którym struktura zbudowana jest z szeregu zamiennych modułów. Ta forma opisu wykorzystywana jest w przedsiębiorstwach wykonujących ostateczne wersje swoich wyrobów w dostosowaniu do popytu (np. przemysł samochodowy).
planistyczna struktura wyrobu

planning bill of material

Grupa sposobów opisu struktury wyrobu tworzonych w ...

Więcej ...

rozszerzona struktura wyrobu

breeder bill of material

Forma opisu struktury wyrobu uwzględniająca produkty uboczne powstające przy jego wytwarzaniu w odniesieniu do jednostki wyrobu. Pozwala równocześnie zaplanować produkcję podstawową i uboczną oraz określić relacje kosztu produkcji podstawowej do kosztu produkcji ubocznej.
struktura wyrobu w ujęciu procentowym

percentage bill of material

Forma opisu złożoności wyrobu będąca odmianą opisu struktury rodziny wyrobów, w której powtarzalność każdego elementu jest określona w procentach. Zob. struktura rodziny wyrobów.
widmowa struktura wyrobu

phantom bill of material

Taka forma opisu struktury wyrobu, w której występują ...

Więcej ...

struktura wyrobu

bill of material

Zestawienie wszystkich zespołów, podzespołów, części i materiałów składających się na konkretny wyrób z określeniem relacji pomiędzy nimi i ilości koniecznych do wykonania jednej sztuki wyrobu. Struktura wyrobu opisywana może być na różne sposoby dobierane ze względu na cel jej opracowania.
struktura projektowa wyrobu

design product structure

Struktura wyrobu będąca wynikiem prac działu konstrukcyjnego. W warunkach jego ścisłej współpracy z działem produkcji może być identyczna ze strukturą wyrobu stosowaną w systemie MRP. Zob. struktura wyrobu.
hierarchiczna struktura zużycia

intended where-used

Forma graficznej prezentacji struktury wyrobu. Elementy niższego rzędu lokowane są bliżej lewego marginesu, a pozycje, do których wchodzą, przesunięte są w prawo. Graficznie jest to odwrotność hierarchicznej struktury wyrobu. Zob. hierarchiczna struktura wyrobu.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj