logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
czas oczekiwania

waiting time

1. Czas od spodziewanego rozpoczęcia danej czynności do jej rzeczywistego rozpoczęcia.
2. Czas oczekiwania (queue time) na zwolnienie stanowiska pracy w celu rozpoczęcia konkretnej operacji. Stanowi jeden z istotnych elementów cyklu produkcyjnego. Wydłużenie czasu oczekiwania powoduje wydłużenie cyklu produkcyjnego.
cykl rurociągu

pipeline lead time

Okres między przejściem danego dobra materialnego przez dwa kolejne punkty kontrolne rurociągu. Inna nazwa: cykl kanału.
cykl uzupełnienia zapasów

replenishment lead time

Okres pomiędzy wystąpieniem potrzeby uzupełnienia zapasów (od podjęcia decyzjio uzupełnieniu) a momentem udostępnienia uzupełnionego zapasu materiałów do wykorzystania. Zob. uzupełnienie.
cykl wytwarzania

manufacturing lead time

Okres niezbędny do wykonania wszystkich operacji w procesie produkcyjnym danego wyrobu, łącznie z przygotowaniem stanowisk i czasem wszystkich koniecznych przerw.
cykl zakończenia

finished lead time

Okres od otrzymania zamówienia klienta do dokończenia produkcji wyrobu z posiadanego zapasu lub cykl realizacji zlecenia montażowego. Inna nazwa: cykl montażu.
cykl zaopatrzenia

procurement lead time

Okres od podjęcia decyzji o zakupie do momentu wykorzystania przedmiotu zamówienia. Obejmuje czas konieczny na przygotowanie zamówienia, potwierdzenie zamówienia, kompletację dostawy, transport i kontrolę jakości u odbiorcy.
czas obróbki

running time

Czas faktycznego wykorzystania stanowiska do wykonania danej operacji. Obejmuje sumę czasów na zamocowanie obrabianego przedmiotu i czas maszynowy (pracy stanowiska).
czas przemieszczania

move time

Czas potrzebny na fizyczne przemieszczenie materiału od jednego stanowiska po zakończeniu danej operacji na następne stanowisko.
czas przestawienia produkcji

change-over time

Czas potrzebny na przestawienie stanowiska roboczego ze stanu gotowości do wykonywania jednej operacji w stan gotowości do wykonywania innej operacji.
czas przestoju

idle time

Czas, w którym potencjał danego zasobu nie jest wykorzystywany ze względu na trudności techniczne i/lub organizacyjne (przerwy w produkcji, brak materiału).

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj