logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
transport intermodalny

intermodal transport

Przewóz towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe drogowym, przy użyciu kolejno dwóch lub więcej gałęzi transportu bez przeładunku samych towarów, w zmieniających się gałęziach transportu.
transport multimodalny

multimodal transport

Przewóz towarów przez co najmniej dwie lub więcej gałęzie transportu.
konwencja międzynarodowa dotycząca transportu towarów koleją

Convention Internationale concernant le transport des Merchandises par chemin de fer

Umowa międzynarodowa, podpisana przez 19 europejskich firm kolejowych, ustalająca warunki międzynarodowego transportu towarów koleją i zakres odpowiedzialności przewoźnika.
transport drogowy

haulage

Przemieszczanie towarów pomiędzy wskazanymi punktami na lądzie przy użyciu pojazdów drogowych.
przewozy dom-dom

house to house transport

Transport towarów od nadawcy do odbiorcy. W Stanach Zjednoczonych używa się określenia "z punktu do punktu" zamiast terminu "drzwi-drzwi", ponieważ słowo "dom" (house) oznaczać może "urząd celny" (customs house) lub "dom maklerski", tj. instytucje zlokalizowane na ogół w porcie. Inne nazwy: przewozy drzwi-drzwi (door to door transport), transport z punktu do punktu (point to point transport).
ubezpieczenie transportowe

transport insurance

Ubezpieczenie od ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów podczas transportu.
rodzaj transportu

mode of transport

Sposób transportowania towarów i/lub osób, np. transport lotniczy, lądowy, kolejowy.
operator transportu kombinowanego

combined transport operator

Strona podejmująca się przewozu towarów za pomocą różnych rodzajów transportu.
CIM

Convention Internationale concernant le transport des Merchandises par chemin de fer

Zob. konwencja międzynarodowa dotycząca transportu towarów koleją.
ADR

Accord europeén relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj