logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
układ technologiczny magazynu

warehouse layout

Wzajemne powiązanie stref funkcjonalnych w magazynie oraz frontów przeładunkowych. Wyróżniamy układ prosty, kątowy oraz workowy.
układ liniowy

line layout

Sposób zagospodarowania powierzchni przedsiębiorstwa, w której maszyny i ich grupy są ustawione oraz urządzenia i powierzchnie pomocnicze (magazyny) rozmieszczone w takiej kolejności, w jakiej są używane. Stosowany w warunkach produkcji seryjnej i masowej.
Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu

General Agreement on Tariffs and Trade

Porozumienie między krajami z całego świata w celu usunięcia barier handlowych.
układ transportowy w magazynie

transport layout (of a warehouse)

Zbiór elementów stałych i ruchomych w obszarze magazynu, za pomocą których realizowany jest przepływ dóbr materialnych przez magazyn. Wyróżniamy elementy stałe (drogi transportowe, manipulacyjne oraz urządzenia stacjonarne) oraz elementy ruchome (środki transportowe o działaniu ciągłym lub przerywanym).
GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

Zob. Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu.
komunikat elektroniczny

electronic message

1. Dokument elektroniczny.
2. Układ ciągów elementów ze skanowanych danych oraz informacji dotyczących transakcji zebranych w celu walidacji danych i jednoznacznego ich przetworzenia
w aplikacji użytkownika.
3. Zbiór danych uzyskanych w wyniku skanowania lub zestaw informacji dotyczących transakcji, zebranych w celu walidacji danych i ich jednoznacznego przetworzenia
w aplikacji użytkownika.
kupowanie zdolności produkcyjnych

capacity buying

Układ, w którym kupujący - na pewien okres - angażuje konkretną część zasobów dostawcy do produkcji towarów potrzebnych jemu samemu. Kupujący, w odpowiednim czasie, składa zlecenie zakupowe, a w nim określa ilości i terminy dostaw towarów, które mają być dostarczone z zaangażowanych zasobów.
robot przemysłowy

manipulating industrial robot

Automatycznie działające urządzenie przeznaczone do wykonywania czynności manipulacyjnych w przemysłowych procesach produkcyjnych, posiadające układ ruchu i własny przeprogramowalny układ sterujący.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj