logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
wskaźnik logistyczny

logistic indicator

Wskaźnik logistyczny wyraża względną wartość danej zmiennej odniesioną do jej wartości w okresie podstawowym (bazowym) lub do pewnych wielkości statystycznych odzwierciedlających zdarzenia i fakty przepływu materiałów i informacji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa i łańcuchu dostaw.
wskaźnik

indicator

Cyfra służąca do uzupełnienia numeru identyfikacyjnego lub rozszerzania znaczenia danego ciągu elementów, np. w globalnym numerze GTIN-14.
wskaźnik wydajności

performance indicator

Iloraz rzeczywistego wyniku pewnego procesu do wyniku planowanego.
współczynnik braków

reject factor

Wskaźnik stosowany przy obliczeniu zapotrzebowania netto służący do zwiększania go ponad nominalnie wyliczone, w celu pokrycia braków, jakie mogą wystąpić przy produkcji danego wyrobu. Zob. zapotrzebowanie netto.
GTIN-14

GTIN-14

Czternastocyfrowa standardowa struktura danych w Systemie GS1 zawierająca wskaźnik, prefiks firmy GS1, oznaczenie jednostki oraz cyfrę kontrolną, służąca do identyfikacji jednostek handlowych. Najczęściej wykorzystywana do jednoznacznej w skali świata iden­tyfikacji niedetalicznej jednostki handlowej oraz jednostki o zmiennej ilości.
poziom sprzedaży

sales level

Wielkość sprzedaży produktu w standardowym okresie, po wyeliminowaniu czynnika sezonowości. Poziom sprzedaży można wyliczyć, dzieląc sprzedaż przez odpowiedni wskaźnik sezonowości.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj