logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
wyroby buforowe

buffer types

Wyroby wytwarzane dla zapewnienia stabilizacji obciążenia. Ich program produkcji może okresowo przekraczać wielkość zapotrzebowania/popytu. Powstający z różnicy zapotrzebowania i programu produkcji zapas nazywany jest zapasem na dociążenie. Wyroby buforowe to z reguły wyroby dobrze się sprzedające lub o wysokim stabilnym zapotrzebowaniu.
zapotrzebowanie zależne (popyt zależny)

dependent demand

Zapotrzebowanie wynikające z zapotrzebowania na wyroby wyższej złożoności. Powinno być szczegółowo wyliczone na podstawie relacji zapisanych w opisie struktury wyrobu.
zapas robót w toku

work-in-process inventory

Materiały, półwyroby i wyroby znajdujące się w systemie produkcyjnym w trakcie obróbki lub oczekujące na dalszą obróbkę.
zapas całkowity

economic stock

1. Materiały i wyroby będące własnością przedsiębiorstwa i obciążone różnymi rodzajami ryzyka (np. spadku ceny, niemożności sprzedaży). Zapas całkowity jest sumą zapasu fizycznego oraz zamówionych, lecz jeszcze nie przyjętych dostaw pomniejszoną o wyroby zamówione przez klientów, lecz jeszcze nie wysłane.
2. W sterowaniu zapasami zapas fizyczny plus wielkość zamówionych, lecz jeszcze nie przyjętych dostaw minus ilość materiału zadysponowanego.
zakupy zaopatrzeniowe

procurements

Wyroby i/lub usługi pozyskane od dostawców zewnętrznych lub wewnętrznych.
wytwarzanie w partiach

batch production

Sytuacja, w której wyroby wytwarzane są w partiach. Pojęcie to obejmuje zarówno produkcję zleceniową, jak i produkcję seryjną.
produkcja seryjna

batch-mass production

Organizacja produkcji, przy której wyroby wytwarzane są w seriach o zwykle stałej wielkości. Każda seria składa się z kilku odrębnych partii produkcyjnych.
produkcja nieciągła

intermittent production

Organizacja produkcji, w której kolejne wyroby są wytwarzane z przerwami, nie wynikającymi z normalnego rytmu pracy.
produkcja cykliczna

cyclic production

Organizacja produkcji, w której wyroby są wykonywane (wytwarzane) w określonym porządku, z zachowaniem stałego okresu (rytmu) między kolejnymi uruchomieniami lub zakończeniami serii tych samych wyrobów.
magazynek przy rozdzielni

work issuing store

Miejsce, w którym przechowywane są materiały i wyroby oczekujące na obróbkę. Przyjęcia i wydania w magazynku przy rozdzielni dokumentowane są w przewodniku i odbywają się na podstawie decyzji rozdzielcy. Wydanie następuje po wydawaniu pracy. Zob. przewodnik, wydawanie pracy.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj