logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
zapas zabezpieczający

safety stock

Zapas służący łagodzeniu efektów różnic między przewidywanym zapotrzebowaniem w cyklu dostawy. Przy jego obliczeniu brany jest pod uwagę poziom obsługi klienta, losowość zmian zapotrzebowania i cyklu dostawy. Zob. poziom obsługi klienta.
zapas kompensacyjny

decoupling stock, buffer stock

Zapas umożliwiający dwóm następującym po sobie fazom wykonania wyrobu pozostawanie w pożądanym (z góry założonym) stopniu niezależności. Jego lokalizacja pokrywa się najczęściej z lokalizacją punktu rozdziału. Zapas kompensacyjny obejmować może (opcjonalnie) następujące kategorie zapasów: zapas wyprzedzający, zapas na dociążenie, zapas sezonowy, zapas w partiach, zapas zabezpieczający, zapas roboczy. Zob. punkt rozdziału.
zapas pośredni

intermediate stock

Zapas służący do kompensacji różnic w szybkości kolejnych operacji w procesie produkcji, różnej kolejności wykonywania operacji na poszczególnych stanowiskach. Może występować jako zapas w partiach, obrotowy lub zabezpieczający.
zapas maksymalny

maximum stock level, maximum stock

(maximum stock level) Jeden z parametrów sterujących w systemie zamawiania opartym na przeglądzie okresowym, rozumiany jako suma popytu w cyklu uzupełnienia i cyklu przeglądu powiększona o zapas zabezpieczający.
(maximum stock) Poziom zapasu zaplanowany jako wielkość, do której rosnąć może zapas bez konieczności podejmowania działań interwencyjnych. Wyrażany bywa w jednostkach ilościowych lub wartościowych.
norma zapasu

stock norm

Stosunek wielkości zapasu, np. do wielkości sprzedaży, przyjęty za obowiązujący i wyrażany procentowo lub w liczbie dni czy tygodni, których zapotrzebowanie pokrywa utrzymywany zapas. Normę zapasu oblicza się, uwzględniając zapas zabezpieczający, zapas w partiach oraz normalny zapas sezonowy lub przez obliczenie normatywnego zapasu w rurociągu.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj