logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
zapasy zdezaktualizowane

obsolete stock

Zapasy, co do których istnieje niewielka szansa, że zostaną wykorzystane w przyszłych procesach produkcyjnych lub że zostaną sprzedane w zwykły sposób przez zwykłe ujścia.
zapasy rozdzielające

rate-based decoupling of inventories

Technika organizacji współpracy dwóch (lub więcej) procesów o różnej wydajności polegająca na wprowadzeniu pomiędzy nie zapasu umożliwiającego ciągłą realizację procesu o niższej wydajności. Typowym obszarem zastosowania tej techniki są procesy aparaturowe.
zainwestowanie w zapasy

stock investment

Kapitał zamrożony w zapasach wszystkich rodzajów.
zapasy nieprodukcyjne

non-production stocks

Materiały i elementy nie przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania w produkcji.
zasoby

resources

Czynnik materialny (powierzchnia, zapasy, kapitał, potencjał) warunkujący wykonanie planu produkcji i/lub głównego harmonogramu produkcji.
zapas w rurociągu

pipeline inventories

Zapasy gotowych produktów znajdujące się w transporcie, w sieci dystrybucji i w pośrednich miejscach składowania (buforach) oddzielających transport od dystrybucji. Wielkość tego zapasu jest wprost proporcjonalna do długotrwałości przepływu wyrobów gotowych w transporcie i dystrybucji.
wykonanie części i montaż na zamówienie

make to order, DP-4

1. Sytuacja, w której nie są utrzymywane zapasy części i elementów składowych wyrobu, a jedynie nieliczne asortymentowo zapasy podstawowych surowców.
2. Położenie punktu rozdziału, które wskazuje, że części, podzespoły i zespoły wykonywane są na indywidualne zamówienia, a jedynie surowce nabywane są zgodnie z prognozą zapotrzebowania. Zob. punkt rozdziału, lokalizacja punktu rozdziału.
stos zapasów w magazynie

stock-pile

Zapasy opakowane, nieopakowane lub w jednostkach ładunkowych ułożone jedne na drugich, bez urządzeń do składowania, w sposób zapewniający trwałą stateczność uformowanego stosu lub ułożone w gniazdach kolumny regału.
powierzchnia składowania

warehouse cubage

Powierzchnia faktycznie zajmowana przez składowane zapasy.
narażenie klimatyczne zapasów
Narażenie wynikające z destrukcyjnego oddziaływania na zapasy czynników klimatycznych w czasie magazynowania.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj