logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
znaki czytelne dla ludzi

human readable character

Znaki danych, alfabetyczne i numerycznych, zakodowane w kodzie kreskowym, które mogą być odczytywane przez ludzi, w przeciwieństwie do ich przedstawienia w postaci czytelnej maszynowo.
znaki czytelne wzrokowo

eye readable character

Zob. znaki czytelne dla ludzi.
znaki informacyjne na opakowaniu

packaging mark-information

Znaki podające niektóre cechy opakowania z zawartością, jak np. masa, wymiary itp.
znaki manipulacyjne na opakowaniu

packaging mark-handling

Znaki wskazujące na określony sposób obchodzenia się z opakowaniem transportowym z zawartością w czasie manipulacji związanych z magazynowaniem i transportem (np. chronić przed wilgocią, tu otwierać, produkty szybko psujące się itp.).
znaki niebezpieczeństwa na opakowaniu

packaging mark-hazards

Znaki wskazujące na niebezpieczne dla ludzi i otoczenia cechy wyrobu (np. materiały ciekłe zapalne, materiały trujące, materiały szkodliwe dla zdrowia, materiały promieniotwórcze), w celu zastosowania specjalnych środków ostrożności w czasie przechowywania, przemieszczania i użytkowania (PN-90/O79251 ze zmianami).
znaki zasadnicze na opakowaniu

basic packaging marks

Znaki zapewniające identyfikację opakowania transportowego z zawartością i dostarczenie go do określonego odbiorcy (np. nazwa handlowa, użytkowa lub chemiczna wyrobu, zastosowanie wyrobu, skrócona nazwa producenta).
znak pomocniczy

auxiliary character

Znak symbolu kodu kreskowego przedstawiający znaki nie kodujące danych - np. znak start, znak stop, znak rozdzielający, delineator, znak shift, znak zmiany podzbioru znaków i znaki funkcyjne.
kod kreskowy alfanumeryczny

alphanumeric bar code

Kod przedstawiający znaki alfabetyczne i numeryczne oraz znaki interpunkcyjne i specjalne.
Kod 39

Code 39

Symbolika kodu kreskowego, kodująca 43 znaki danych, gdzie 4 znaki kontrolne w po­łączeniu z podstawowymi znakami danych umożliwiają kodowanie pełnego zestawu 128 znaków ASCII, z możliwością zakodowania danych o dowolnej długości.
ITF

Interleaved Two of Five (Interleaved 2 of 5)

Symbolika kodu kreskowego, numeryczna. Znaki są kodowane parami - liczba cyfr w danych musi być zawsze parzysta, z możliwością zakodowania danych o dowolnej długości, ale w określonych aplikacjach kod ten powinien mieć stałą długość.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj