logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 3 Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 1

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 2

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 4

W rozwiązywaniu problemów klientów oferenci poruszają się między dwoma biegunami: pełną standaryzacją oraz zindywidualizowanym "szyciem usług na miarę". Ze względu na strategię konkurencji wskazana jest wręcz konieczność odpowiedniego powiązania w określonych proporcjach standaryzacji i rozwiązań zindywidualizowanych, zależnie od preferencji nabywców, co wymaga analizy wielu wariantów kombinacji usług w odniesieniu do procesów, jak również możliwych do uzyskania wyników.

Aplikacyjne aspekty produktów hybrydowych
Problem oferowania produktów hybrydowych jako elementu zwiększającego konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych, szczególnie w wymiarze międzynarodowym, podnoszony jest w krajach o wysokim udziale produkcji przemysłowej w eksporcie. Z pomocą dla przedsiębiorstw niemieckich (Niemcy jak wiadomo są, obok Chin, największym eksporterem światowym) pospieszyło na przykład Federalne Ministerstwo Kształcenia i Badań, które uruchomiło i finansowało trzyletnie znaczące przedsięwzięcie (projekt realizowany w okresie 06.2006 - 08.2009) pod nazwą "Transformacja biznesu dla potrzeb tworzenia hybrydowych sieci wartości", w którym wiodącą rolę odgrywa Instytut Fraunhofera. Głównym celem tych działań jest przede wszystkim lepsze zrozumienie tego nowego typu usług i procesów związanych z ich wytwarzaniem, aby móc je optymalnie kształtować, co oznacza możliwość pozycjonowania strategicznego i zapewnienie zdolności konkurencyjnej firm - eksporterów. Dla potrzeb projektu przyjęto rozszerzoną definicję problemu, zgodnie z którą z hybrydowym tworzeniem wartości mamy do czynienia wtedy, gdy w toku integracji produktu z usługami dochodzi nie tylko do nowego ukształtowania oferty produktowej i usługowej, lecz również do reorganizacji łańcuchów tworzenia wartości i do wypracowania nowych form tworzenia tej wartości. Rozszerzenie czystej oferty usługowej na ofertę produktów hybrydowych prowadzi do dalszego wzmocnienia sektora usług w obrębie łańcuchów tworzenia wartości. Usługi dla firm (jak na przykład doradztwo w obszarze IT, usługi doradcze i finansowe) nie tylko uczestniczą w każdej fazie tworzenia wartości, lecz stanowią nierozdzielną część składową łańcuchów tworzenia wartości.

Wspierane przez Federalne Ministerstwo Kształcenia i Badań przedsięwzięcie koncentruje się przede wszystkim na wzajemnych związkach między nowymi formami organizacyjnymi, nowymi modelami biznesowymi, nowymi modelami społecznymi i nowymi formami tworzenia wartości. Cele projektu zdefiniowano dla czterech różnych poziomów;

 • dla poziomu struktury: rozwój nowych modeli organizacyjnych i biznesowych, które zapewnią wysoki stopień elastyczności i adaptacyjności w procesie tworzenia wartości,
 • dla poziomu procesów: rozwój koncepcji kształtowania i modelowania procesów w odniesieniu do hybrydowych procesów tworzenia wartości,
 • dla poziomu kooperacji: rozwój koncepcji i rozwiązań mających na celu przekształcenie relacji biznesowych między stronami w sieciach tworzenia wartości - z transakcyjnych na relacyjne,
 • dla poziomu pracy: przygotowanie instrumentów dla potrzeb mierzenia i prezentacji indywidualnego wkładu pracy obsługowej w tworzenie wartości w sieciach tworzenia wartości.

Wdrożenie nowego modelu biznesowego opartego na usługach związane jest z dużym ryzykiem dla obu stron transakcji, mimo, że stwarza również szanse odróżnienia się od konkurentów, szansę na silniejsze powiązanie z klientami oraz uruchomienie nowego potencjału rozwoju i dochodów. Przed wdrożeniem należy jednak uporządkować kilka istotnych kwestii, aby model mógł dostarczać korzyści w zbliżonym stopniu obu stronom. Obszarami wymagającymi uzgodnień są z pewnością:

 • zarządzanie procesami (oferent i klient muszą dokonać wspólnie analizy procesów, aby zdefiniować usługę potrzebną i korzystną dla klienta),
 • zarządzanie cyklem życia (uwzględnienie cyklu życia produktu jest warunkiem prawidłowego konstruowania produktów oraz właściwego szacowania kosztów i dochodów),
 • dostosowanie produktu (nie chodzi o optymalną sprzedaż produktu, lecz o jego optymalną eksploatację; na znaczeniu zyskuje trwałość, prostota obsługi i elastyczność oprzyrządowania oraz możliwość ponownego wykorzystania),
 • właściwe ustalenie kosztów (jest to trudny element, wymagający przeniesienia części ryzyka eksploatacyjnego na klienta),
 • zasady tworzenia cen za usługę (należy się poruszać w przedziale między kwotą [marżą] pokrycia kosztów u oferenta, a możliwym poziomem oszczędności kosztów u klienta),
 • działania dostosowawcze i optymalizujące (im dłużej oferta jest akceptowana na rynku i im więcej znajdzie nabywców, tym bardziej można dostosować ją do oczekiwań klientów i poprawić wynik finansowy, co jest efektem skali i uczenia się),
 • przygotowanie i realizacja umowy wykonania usługi (przyrzeczenie wykonania usługi wymaga często szczegółowych ustaleń dotyczących kwestii związanych z ryzykiem, w szczególności możliwości jego skalkulowania).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2011.Ostatnio zmieniany wtorek, 22 maj 2012 11:13

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Pojawiła się nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1. To już siedemnasta odsłona dokumentu, który zawiera techniczne...

Polski transport zadłużony

Polski transport zadłużony

Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA opublikował raport dotyczący  finansów  polskiego transportu. Sytuacja jest...

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz…

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz finałowy Ligi Europy UEFA

FedEx Express, firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych, wraz z Fundacją UEFA for Children i szwedzkimi...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj