Logo
Wydrukuj tę stronę

Logistyk - zawód przyszłości

Uczniowie szkół średnich mają teraz szansę na praktyczną naukę zawodu logistyka w szkolnym laboratorium magazynowym, które opracował Instytut Logistyki i Magazynowania. Dzięki środkom unijnym miało już miejsce pierwsze wdrożenie w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

W Instytucie Logistyki i Magazynowania (ILiM) opracowano kompleksowy pakiet edukacyjny - szkolne laboratorium magazynowe, który umożliwia praktyczną naukę logistyki w szkołach średnich. Opracowany pakiet przygotowany został na bazie pełnowymiarowego informatycznego systemu obsługi magazynu WMS MaGS1, wykorzystującego kody kreskowe GS1 i przenośne terminale radiowe. Pakiet obejmuje sprzęt do automatycznej identyfikacji (pięć mobilnych terminali radiowych spiętych w lokalną sieć radiową i dwie drukarki kodów kreskowych) oraz specjalnie zaprojektowane i przygotowane opakowania oznakowane etykietami z kodami kreskowymi GS1 i regały wypełniające strefę składowania.
Elementem spinającym cały pakiet jest specjalnie opracowany proces dydaktyczny obrazujący rzeczywiste działania realizowane w magazynach, dostarczony w postaci dedykowanej bazy danych wraz z opisem działań ujętych w podręczniku nauczyciela i w podręczniku ucznia.

Uczniowie działając wg opracowanego scenariusza realizują:
1. Przyjęcie z produkcji.
2. Przyjęcie z zewnątrz.
3. Kompletowanie wydań całopaletowych.
4. Kompletowanie wydań mieszanych.
5. Wydanie skompletowanych materiałów i inwentaryzację stanów magazynowych.

Dzięki projektowi „Logistyk - zawód przyszłości”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.2 POKL), pakiet edukacyjny mógł być wdrożony w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Pracownia, w której uczniowie praktycznie obsługują „rzeczywiste” procesy magazynowe jest logicznie i fizycznie podzielona na część „biurową” i część „magazynową”. Każdy zespół tematyczny równolegle z pozostałymi realizuje swoje zadania. Tym samym uczeń funkcjonuje w warunkach symulujących rzeczywisty magazyn, w którym w każdym momencie dzieje się wiele istotnych zagadnień.

Uczniowie będą profesjonalnie przygotowani do pracy zawodowej w obszarach logistyki magazynowej. Potrafią obsłużyć mobilne urządzenia skanujące, potrafią wygenerować stosowne etykiety logistyczne i wymieniać dane z zewnętrznym systemem informatycznym klasy ERP.
Ostatnio zmieniany w środa, 19 styczeń 2011 15:33
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny