Logo
Wydrukuj tę stronę

Oszczędności dzięki innowacyjności społecznej

Z nowego badania przeprowadzonego przez Frost & Sullivan we współpracy z Hitachi Europe Ltd., spółką zależną Hitachi Ltd., wynika, że firmy wdrażające innowacje społeczne w sektorze transportu i mobilności mogą liczyć na łączne oszczędności rzędu 550 miliardów USD. Trzem największym wyzwaniom związanym z urbanizacją - korkom ulicznym, zanieczyszczeniom powietrza i wypadkom drogowym - można skutecznie przeciwdziałać dzięki innowacyjności społecznej. Zapewnia ona zwrot inwestorom, oszczędności władzom publicznym oraz lepsze zdrowie i samopoczucie obywatelom.

   Innowacyjność społeczną definiuje się jako innowacyjność wprowadzającą pozytywne zmiany w życiu społeczeństw i jednostek, która wymaga współdziałania technologii, branż, produktów i modeli biznesowych. Tę definicję można zastosować w sektorze transportowym, w którym nowe technologie mogą zapewnić korzyści zarówno lokalnym społecznościom, jak i szerszym kręgom społeczeństwa.

- Firmy i organy administracji publicznej, które wprowadzą innowacje społeczne, by przeciwdziałać negatywnym skutkom urbanizacji - a w szczególności zanieczyszczeniu powietrza i korkom drogowym - nie tylko osiągną znaczne zyski, ale zapewnią też społeczeństwu dziesięciokrotnie większe korzyści. Wymaga to analiz, głównie usług w modelu Business to Society zapewniających zbiorowe korzyści, a także na poziomie konsumenckim i biznesowym w zakresie zwiększenia komfortu podróży - powiedział Martyn Briggs z Frost & Sullivan.

   W raporcie z badania podkreśla się decydującą rolę płynnie działających i zintegrowanych sieci łączności mobilnej w efektywnej infrastrukturze transportowej przyszłości. Wskazano także, jak można się uporać z najważniejszymi wyzwaniami:

• Redukcja korków ulicznych o 20% dzięki optymalizacji przepływu ruchu za pomocą inteligentnych systemów zarządzania ruchem oraz komunikacji między pojazdami. Może to przynieść oszczędności tylko w skali Polski na poziomie 2,1 mld USD.
• Zwiększenie efektywności transportu (pod względem zużycia energii i optymalnego wykorzystania) zredukuje emisje o 10%. Na przykład dalsza automatyzacja i inteligentne kierowanie mogą zmniejszyć zużycie paliwa o 10%, co na polskim rynku oznacza oszczędności na poziomie 2,7 mld USD.
• Automatyczna i inteligentna łączność mobilna może zmniejszyć liczbę wypadków o 25% do 2030 roku dzięki połączeniu rozwiązań do reagowania na wypadki i unikania kolizji.

   W ten sposób innowacyjność społeczna w dziedzinie transportu może przynieść znaczne korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe - m.in. zmniejszyć emisję zanieczyszczeń o 10%, ilość korków drogowych o 20% i zużycie paliwa w transporcie o 10% w skali globalnej. Redukcja liczby wypadków drogowych o 25% dzięki innowacyjności społecznej może przynieść oszczędności w Polsce na poziomie 0,9 mld USD.

- Biznes może w istotny sposób przyczynić się do przezwyciężenia wyzwań stojących przed społeczeństwem. Firmy, które zdobędą się na świeże spojrzenie na innowacyjność, czeka ogromna szansa - powiedział Dieter Rennert, dyrektor naczelny Hitachi Ltd w regionie EMEA i WNP. - Widać to szczególnie w sektorze transportu, w którym powstają podwaliny pod biznes innowacyjny społecznie. Wpływając na przyszłość infrastruktury transportowej, zwiększając bezpieczeństwo i komfort podróży oraz ochronę środowiska w miastach, firmy mogą wprowadzać innowacje korzystne dla całego społeczeństwa.

   Innowacyjność społeczną i powiązane z nią oszczędności urzeczywistnia nie tylko urbanizacja, ale też trzy inne powiązane trendy: łączność, zmiany preferencji społecznych oraz inteligentne zarządzanie.

• Łączność: według prognoz do 2025 r. ma być 80 miliardów urządzeń połączonych z Internetem. Taka penetracja urządzeń i infrastruktury stwarza ogromne możliwości wykorzystania big data i rozwoju mobilności. Już teraz wpływa to korzystnie na komfort użytkowników (np. dzięki aplikacjom do wzywania taksówek, czy sprawdzania statusu pociągów w czasie rzeczywistym). Kolejna fala rozwoju zajdzie jeszcze dalej, umożliwiając większą automatyzację sieci i łączenie pojazdów z infrastrukturą oraz urządzeniami.
• Zmiany i preferencje społeczne: postrzeganie transportu przez społeczeństwo nieustannie się zmienia. Rośnie akceptacja i preferencja środków komunikacji publicznej. Proporcja transportu publicznego w kilku megamiastach przewyższa już transport prywatny, na co wpływa znaczny rozwój infrastruktury transportowej oraz zmiana nastawienia. Na przykład w Londynie tylko 34% przejazdów przypada na prywatne samochody - pozostałe opcje to transport publiczny, chodzenie pieszo i jazda na rowerze.
• Inteligentne zarządzanie: w efektywnym i zorganizowanym dostarczaniu innowacyjnych, zintegrowanych rozwiązań do mobilności coraz większą rolę będzie odgrywać polityka publiczna. Może to przybierać różne formy: od udostępniania prywatnym deweloperom obszernych zasobów miejskich danych, po nadawanie priorytetu na drogach transportowi publicznemu i rowerom, czy inwestycje w infrastrukturę. W raporcie podkreśla się także znaczenie współpracy między organami władz w celu wypracowania zintegrowanego podejścia do zapewniania transportu. Przykładem mogą być sieci szybkiej kolei, które połączą docelowo całe kontynenty, a nie tylko kraje.

- Firmy i władze publiczne muszą współpracować nad urzeczywistnieniem innowacyjności społecznej, która zapewni dominację transportu publicznego nad prywatnym - powiedział Martyn Briggs z Frost & Sullivan. - Docelowo wpłynie to na powstanie bardziej złożonego, lecz efektywnego ekosystemu transportowego, w którym pasażerowie lepiej orientują się w dostępnych opcjach, a operatorzy lepiej rozumieją pasażerów.

Ostatnio zmieniany w piątek, 02 październik 2015 13:15
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny