Logo
Wydrukuj tę stronę

Grupa Raben - 10 ciekawych faktów z raportu społecznego

Zainteresowanie raportowaniem pozafinansowym rośnie. W 2015 roku 37 organizacji zgłosiło swoje raporty społeczne do konkursu organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przez ostatnie 8 lat do rywalizacji na tym polu stanęło 200 raportów pozafinansowych. Od 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie ustawa regulująca sporządzanie tego typu dokumentów w Polsce.

   W sierpniu 2016 roku ukazał się drugi raport społeczny Grupy Raben w Polsce. Powstał on zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi do raportowania danych z obszaru zrównoważonego rozwoju - Global Reporting Initiative w wersji G4, na poziomie CORE.

Najciekawsze fakty i liczby zamieszczone w raporcie społecznym Grupy Raben dotyczącym 2015 roku to:
•    9 godzin szkoleniowych przypadających rocznie na pracownika Grupy Raben,
•    3767 przewiezionych charytatywnie palet w ramach współpracy z Bankami Żywności,
•    100 nowych niskoemisyjnych ciężarówek marki Mercedes klasy EURO6 w dyspozycji firmy,
•    27,05 litrów ON/100 km wyniosło najniższe średnie miesięczne spalanie,
•    183 pomysły i potrzeby zgłoszone przez interesariuszy podczas sesji dialogowych,
•    1500 posadzonych drzew w ramach akcji e-faktura = wyższa kultura,
•    1184 400 zestawów owocowo-warzywnych, które każdego dnia otrzymują Pracownicy Grupy Raben w ramach promocji zdrowych nawyków żywieniowych,
•    94,4% wyniósł stopień segregacji odpadów,
•    90% kierowców jest wyposażonych w urządzenia mobilne ułatwiające i skracające proces dostarczenia przesyłki,
•    50% sięga udział e-faktur w całości wystawianych tego typu dokumentów.

- W myśl naszej wizji CSR chcemy wyznaczać w branży zrównoważone trendy przynoszące otoczeniu dodatkowe korzyści. Konkurencja na rynku jest coraz większa. Aby w tym roku sprostać zadaniu, naszą skróconą wersję raportu społecznego przygotowaliśmy na papierze ekologicznym, który rośnie po zalaniu go wodą. Interesariuszy zachęcamy do przeczytania raportu, posadzenia go i sprawdzenia, co z niego wyrośnie - komentuje Marta Szymborska, kierownik ds. PR i CSR w Grupie Raben.

- Raporty pozafinansowe przygotowane w oparciu o międzynarodowe standardy raportowania pozafinansowego, w tym przede wszystkim wytyczne Global Reporting Initiative, prezentują szereg istotnych informacji na temat podejmowanych działań czy przyjmowanych przez spółki rozwiązań w różnych obszarach ich funkcjonowania. Dotyczą obszarów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki. Przygotowanie raportu w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative, a także późniejsze poddanie danych w nim prezentowanych niezależnemu audytowi stanowi dla organizacji podwójne wyzwanie. Po pierwsze w raportach zbudowanych w oparciu o wytyczne GRI, interesariusze nie czytają wyłącznie o ciekawych inicjatywach społecznych podejmowanych przez daną firmę. GRI wymusza niejako wykorzystanie konkretnych wskaźników oraz zaprezentowanie danych i informacji pozwalających na ocenę sposobu zarządzania wpływem organizacji na szeroko rozumiane otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Po drugie niezależna weryfikacja informacji pozafinansowych prezentowanych w raporcie nakłada na organizację pewną dyscyplinę w obszarze zbierania danych do raportu i ich późniejszej publikacji. W tym kontekście z uznaniem należy spojrzeć na firmy, które decydują się na niezależny audyt danych prezentowanych w swoich sprawozdaniach. Wysyłają w ten sposób mocny sygnał, skierowany do ich interesariuszy, że raport zawiera rzetelny przekaz na temat ważnych aspektów działalności firmy. Stawiają na transparentność w sferze działań, które w wielu wypadkach są równie ważne, jak aktualny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - komentuje Jacek Kuchenbeker, starszy menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem w Deloitte.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 29 sierpień 2016 13:09
© 2021 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania