Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Sprawozdanie UTK z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2022 r.

342,2 mln pasażerów, 248,6 mln ton przewiezionych towarów – to podstawowe wyniki przewozowe kolei w Polsce w 2022 r. Opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2022 r.” zawiera dane oraz wnioski na temat pracy kolei w ubiegłym roku. Przewoźnicy pasażerscy odnotowali rekordową w ostatniej dekadzie liczbę pasażerów, natomiast masa ładunków i transport intermodalny spadły. W sprawozdaniu jest również podsumowanie transportu kolejowego w ostatnich 20-latach.

Solaris publikuje Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2022

Solaris przedstawił najnowszy Raport zrównoważonego rozwoju, prezentując wyniki swoich działań na rzecz zrównoważonej przyszłości, podejmowanych w roku 2022. Na kartach raportu firma w przekrojowy sposób podsumowuje miniony rok w zakresie rozwoju czystych napędów, minimalizowania wpływu na środowisko i aktywności związanych z przestrzeganiem najlepszych standardów ładu korporacyjnego oraz odpowiedzialności względem ludzi – pracowniczek i pracowników oraz społeczności lokalnej.

Raport o stanie rynku pocztowego 2023

Roczny raport o stanie rynku pocztowego tworzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, wskazuje kierunek, w którym branża pocztowa zmierza od wielu lat. W 2022 roku mieliśmy do czynienia z powiększaniem rynku pocztowego, głównie za sprawą branży kurierskiej. Zgodnie z trendami z lat poprzednich, rynek przesyłek listowych kurczy się, ale po raz pierwszy od 2019 roku jego wartość ma dodatnią dynamikę. Wyniki raportu komentuje Janusz Konopka - Prezes Zarządu Speedmail, największego alternatywnego operatora pocztowego w Polsce.

Dekarbonizacja transportu ciężkiego w Polsce. Raport FPPE na temat elektryfikacji ciężarówek

Raport pokazuje, co powinniśmy zrobić, aby transport - kluczowy element polskiej gospodarki - pozostał konkurencyjny. Przeanalizowano dostępne rozwiązania, obowiązujące prawo i sprawdzono jak poszczególne instrumenty wpłyną na koszty (TCO). W wyniku tej analizy powstał zbiór gotowych rekomendacji do wdrożenia dedykowanych instrumentów dla wsparcia dekarbonizacji transportu. To pierwsza gotowa recepta na dekarbonizację ciężarówek w Polsce.

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej PKP CARGO

Grupa Kapitałowa PKP CARGO opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok, w którym ujawniła w sposób transparentny i kompleksowy dane niefinansowe. Punktem wyjścia do raportu były tematy wskazane jako istotne przez interesariuszy Grupy. Wśród nich znalazły się m.in. kwestie dotyczące pracowników, działań biznesowych, a także wpływu społecznego i środowiskowego. W raporcie, oprócz spółki wiodącej – PKP CARGO S.A. – uwzględnione zostały dane z siedmiu spółek zależnych. Raport został przygotowany w oparciu o Standardy GRI.

Zarobki kierowców zawodowych w 2022 roku - RAPORT

Około 6% polskiego PKB wypracowuje branża TSL. Z roku na rok zwiększa się liczba brakujących kierowców na rynku. Jak zmniejszyć ich rotację? Czy dalej podnosić ich wynagrodzenia a może zaproponować pozapłacowe bonusy, aby zostali w firmie? Pakiet Mobilności znacząco zmienił rynek transportowy. Wpłynął także na zarobki kierowców zawodowych w 2022 roku. Jak zmieniły się wynagrodzenia kierowców w ostatnich latach? Już od sześciu lat roku Polski Instytut Transportu Drogowego przygotowuje pełną analizę zarobków kierowców zawodowych w Polsce – sprawdź co się zmieniło i pobierz najnowszy raport!