Logo
Wydrukuj tę stronę

Logistyka przyszłości pod lupą Łukasiewicza

Instytut Logistyki i Magazynowania, wchodzący w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, opracował raport "Logistyka przyszłości". Publikacja omawia m.in. wyzwania, z jakimi obecnie zmaga się logistyka w kanale e-commerce, oraz kierunki rozwoju ekonomii współdzielenia dla łańcuchów dostaw w zgodzie ze standardami zrównoważonego rozwoju.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę centrum kompetencji w zakresie logistyki i cyfrowej gospodarki. Realizuje prace badawcze i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Wspiera organy administracji publicznej w tworzeniu rozwiązań zapewniających przejrzysty dostęp do informacji i cyfrowych usług publicznych. Optymalizuje również procesy administracyjne, kładąc szczególny nacisk na zastosowanie elektronicznej komunikacji.
Raport "Logistyka przyszłości", opracowany przez ekspertów Łukasiewicz-ILiM, opisuje kluczowe obszary współtworzące i kreujące logistykę jutra, tj.: trendy technologiczne, rozwiązania dla produkcji i logistyki, logistykę e-commerce, zrównoważony rozwój, ekonomię współdzielenia w logistyce, współpracę w łańcuchach dostaw oraz rewolucję przemysłową, łańcuch dostaw 4.0 i internet rzeczy. Autorzy raportu odpowiadają na pytania: Czym jest rewolucja cyfrowa? Jak internet rzeczy wpływa na rozwój logistyki 4.0? Jak rysuje się przyszłość technologii: blockchain, Big Data i AI?
Opracowanie przedstawia wyzwania, z jakimi obecnie zmaga się logistyka w kanale e-commerce, oraz przewidywany kierunek, w którym będzie rozwijać się ekonomia współdzielenia dla łańcuchów dostaw, aby sprostać wysokim wymaganiom zrównoważonego rozwoju. Firmy logistyczne stoją obecnie w obliczu ogromnych zmian. Cyfryzacja dynamicznie przyspiesza, a oczekiwania konsumentów wciąż rosną. Aby biznes utrzymał się na rynku, musi dotrzymać kroku postępowi technologicznemu i sprostać wymogom klientów. Nowe technologie umożliwiają większą wydajność i współpracę wychodzącą poza dotychczasowe schematy, jednak to nie sama technologia jest największym wyzwaniem, a umiejętność prawidłowego zarządzania skutkami rewolucji przemysłowej 4.0 i jak najlepsze wykorzystanie nowych możliwości przez przedsiębiorców i konsumentów.

- Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego, digitalizacja procesów biznesowych, coraz krótszy cykl życia produktów i indywidualizacja produktów wpływają w dużym stopniu na działalność operacyjną współczesnych przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych instrumentów zarządzania jest logistyka, która niewątpliwie zmienia swoją rolę we współczesnej gospodarce. Obecnie służy nie tylko do planowania, realizowania i kontrolowania przepływu rzeczy oraz informacji o nich wewnątrz i na zewnątrz organizacji, ale także pełni funkcję integrującą oraz stanowi przestrzeń kreacji innowacji gospodarczej. Bardzo dużą rolę odgrywa transformacja cyfrowa, która z jednej strony stawia wymagania wobec logistyki w postaci nowych usług, a z drugiej strony - daje nowe możliwości w postaci narzędzi informatycznych, usprawniających procesy logistyczne. Niewątpliwie logistyka przyszłości to logistyka związana z technologiami informacyjnymi, które będą motorem napędowym do powstawania innowacyjnych rozwiązań - twierdzi Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz-ILiM we wstępie do raportu.

Według ekspertów Łukasiewicz-ILiM polskie firmy nie są jeszcze gotowe na rewolucję 4.0, gdyż w wielu z nich nie zakończył się jeszcze etap 3.0. Obserwowana jest mentalna niechęć do zmian i dążenie do rozwiązywania tylko bieżących problemów. W Polsce jest niewiele przedsiębiorstw ze znacznym kapitałem, umożliwiającym duże inwestycje w badania i rozwój. W obszarze narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania danych i monitorowania procesów wciąż króluje MS Excel, a zaawansowane technologie wykorzystujące Big Data Analytics czy Cloud Computing często pozostają w sferze teorii. Sporo firm nie posiada nawet jeszcze systemów klasy ERP. Istnieje jednak szansa na rozwój logistyki 4.0. Należy jej upatrywać w takich czynnikach, jak rosnące wymagania odbiorców, a tym samym rosnąca świadomość firm na temat konieczności gruntownych zmian czy obserwowane perturbacje na rynku pracy w Polsce, które mogą prowadzić do zwiększenia inwestycji w technologie wspierające człowieka i podnoszące efektywność działań.

Cały raport można pobrać na stronie https://raport.ilim.poznan.pl

O trendach w logistyce czytaj także:
- Logistyka przyszłości według najnowszego Logistics Trend Radar DHL
- SONDA: Jakie trendy w transporcie będą dominowały w ciągu następnych 20 lat?

Ostatnio zmieniany w wtorek, 29 wrzesień 2020 15:43
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny