Logo
Wydrukuj tę stronę

Potencjał danych

W maju odbyła się kolejna edycja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2016 - wydarzenie stanowiące platformę wymiany wiedzy, prezentacji trendów, aktualnych koncepcji i najnowszych projektów logistycznych. Hasło tegorocznego Kongresu brzmiało "Logistyka w cyfrowym świecie". Miało ono zwrócić uwagę na coraz większe znaczenie, jakie dla logistyki ma rozwój innowacyjnych technologii. Firmy z naszej branży zbierają olbrzymie ilości różnorodnych danych, np.: z czujników temperatury, modułów GPS, urządzeń mobilnych, szczegółowych raportów i analiz. Czy firmy logistyczne są już dzisiaj w stanie w pełni wykorzystać potencjał, jaki niosą ze sobą te dane?

Stanisław Krzyżaniak, zastępca dyrektora ds. badań w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu: Myślę, że nie tylko firmy logistyczne nie są w stanie właściwie spożytkować ogrom danych, których pozyskanie, przechowywanie i udostępnianie jest dziś technicznie możliwe. Dotyczy to także każdego z użytkowników sieci, zderzającego się z niespotykanymi wcześniej ilościami danych i informacji. One nas chyba po prostu przerastają. Pamiętajmy także, że dane to dopiero punkt wyjścia do informacji. Coraz częściej mówi się dziś o „Data science”, czyli nauce o wykorzystywaniu danych: jak je filtrować, oddzielać dane istotne od „szumu informacyjnego”, jak je wreszcie przetwarzać do postaci użytecznej. No, i jak to robić szybko, często niemal w czasie rzeczywistym. Z punktu widzenia szeroko pojętej logistyki (nie tylko firm logistycznych) ważne jest także rozsądne określenie zakresu i liczby zbieranych danych. Nie wszystko, co jest możliwe do pozyskania jest później użyteczne, a przecież obciąża systemy informatyczne zajmujące się przetwarzaniem tych danych. Podsumowując, powtórzę: firmy logistyczne nie są dziś - moim zdaniem - gotowe do pełnego wykorzystania potencjału wynikającego z gromadzonych danych. Ale są świadome tego potencjału. Trzeba tylko mądrze ograniczać pokusy płynące z możliwości technicznych i projektować systemy gromadzenia i przetwarzania danych użytecznych.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 06 czerwiec 2016 15:16
© 2000-2021 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania