Zaloguj się

Komentarz tygodnia

Restrukturyzacje, konsolidacja, a może zwolnienia?

Jak pokazują publikowane co miesiąc dane GUS, w branży transportowej ciągle przeważają nastroje negatywne. Świadczy o tym wskaźnik ogólny klimatu koniunktury dla sektora TSL, który od grudnia 2021 r. stale ma wartość ujemną. Innymi słowy, od 30 miesięcy większa liczba zarządzających firmami z tej branży spodziewa się pogorszenia sytuacji przedsiębiorstwa, niż poprawy. Czy branżę TSL czeka restrukturyzacje, konsolidacja, a może zwolnienia?  Komentarza udziela Marek Wcisło, dyrektor ds. partnerstwa w 4Trans Factoring

Z etykietą

Kluczem do utrzymana konkurencyjności polskich firm TSL są automatyzacja i cyfryzacja

Polskie firmy z branży TSL stają się coraz mniej konkurencyjne na europejskim rynku. Wpływ na to mają nie tylko rosnące koszty, ale też brak inwestycji w rozwój. Nadal zbyt mało inwestują w automatyzację i cyfryzację. Na digitalizację postawili już armatorzy morscy, w ślad za nimi powinien pójść sektor transportowo-spedycyjny. Czy nowe technologie mogą zapewnić polskiej branży TSL konkurencyjność na europejskim rynku? Komentarza udziela przekonuje Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Czy nowe regulacje prawne wyeliminują problemy w polskiej branży transportowej?

Dramatycznie rosnące koszty, pogłębiające się problemy finansowe i zadłużenie przewoźników, niejasne przepisy i absurdy Pakietu Mobilności czy nierówna konkurencja ze strony krajów trzecich – to tylko niektóre z problemów, z jakimi codziennie musi radzić sobie polska branża transportowa. Z tego względu sytuacja wymaga wprowadzenia zdecydowanych i śmiałych zmian. Jakie regulacje prawne pomogłyby uzdrowić sektor transportu, spedycji i logistyki? Komentarza udziela Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Czy trend elektryfikacji  branży transportowej zyska zwolenników?

Dekarbonizacja gospodarki obejmuje wiele obszarów. W odróżnieniu do energetyki Polska jeszcze nie ma w nich zaległości, potrzebujemy więc działać, by nie powtórzyć tych samych błędów. Jednak branża transportowa jest zagrożona. Czy trend elektryfikacji zyska zwolenników? Komentarza udziela Tomasz Wiśniewski, Prezes Pracowni Finansowej.

Czy biopaliwa są realną szansą na redukcję emisji w przemyśle transportowym? 

We współczesnej walce ze zmianami klimatycznymi branża transportowa znajduje się w krytycznym momencie, jeśli chodzi o innowacje i zrównoważony rozwój. Do tej pory wprowadzanie zmian opłacalnych z komercyjnego punktu widzenia, w obszarach takich jak transport ciężarowy, było trudne. Można jednak zaobserwować pewne postępy. Czy biopaliwa są realną szansą na redukcję emisji w przemyśle transportowym?  Komentarza udziela Thijs Boel, Managing Director Europe w Spring Global Delivery Solutions.

Czy magazyny wciąż dają zarobić?

Ostatnie lata znacząco zmieniły krajobraz rynku nieruchomości w Polsce. Globalne zmiany wywarły duży wpływ na wszystkie jego sektory. Ich dalszy rozwój zdeterminowany jest przez różne czynniki związane z ewolucją gospodarki w skali makro i mikro. Czy w tej sytuacji magazyny nadal sa zyskowne i można na nich zarobic? Komenatarza udziela Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner, CEO w Walter Herz.

Optymalizacja rozwiązań logistycznych i dywersyfikacja dostawców w biznesie e-commerce

W obliczu dynamicznego rozwoju branży e-commerce, satysfakcja klienta staje się priorytetem, a jej osiągnięcie wymaga sprawnie działających procesów produkcyjnych, magazynowych oraz terminowych dostaw. Firmy oferujące szeroką gamę produktów na wielu rynkach muszą szczególnie dbać o te elementy. Jak regularna weryfikacja firmowych procesów i identyfikacja obszarów potencjalnych oszczędności wpływa na strategię działania firmy? Komentarza udziela Anna Kmito, Dyrektor logistyki i zakupów w Domator24, właściciela marek Diablo Chairs i Jan Nowak

Cyberbezpieczeństwo to zabezpieczanie przyszłości logistyki

W erze cyfryzacji logistyki oprogramowanie do zarządzania magazynem stało się kluczowym elementem zapewniającym sprawność operacyjną magazynów i łańcuchów dostaw. Jednak rosnąca zależność od tych systemów niesie ze sobą znaczące ryzyko cybernetyczne. Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest krytycznym aspektem zarządzania magazynem i jakie kroki mogą podjąć organizacje, aby zabezpieczyć swoje operacje przed cyfrowymi zagrożeniami? Komentarza udziela Dawid Jarzębowski, Dyrektor IT w Logifact-Systems.

Subskrybuj to źródło RSS