Logo
Wydrukuj tę stronę

Rola centrum ekspedycyjno-rozdzielczego w kreowaniu wartości sieci logistycznej Poczty Polskiej - cz. 1

Artykuł - laureat 1. miejsca w IV edycji konkursu "Piórem logistyka".

Nowoczesna logistyka przyjmuje obecnie wymiar sieci logistycznych. Sprzyja temu m.in. gwałtowny rozwój zjawisk globalizacyjnych, które z definicji polegają na przestrzennym poszerzaniu działalności gospodarczej, a co za tym idzie, tworzeniu sieciowych powiązań biznesowych. Zjawiska te nie omijają również operatorów pocztowych. Dzięki poszerzaniu swojej działalności, poprzez włączenie w swoją sieć potencjału innych podmiotów (np. na zasadzie przejęć lub aliansów), operator pocztowy może lepiej zaspokajać coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i w sposób bardziej optymalny wykorzystać swoje zasoby logistyczne, tworząc tym samym infrastrukturę dla powiązań innego typu (gospodarczych, biznesowych, społecznych, kulturowych). Czym więcej powiązań, tym więcej fizycznych strumieni wraz z towarzyszącymi im strumieniami informacji, wymagających odpowiedniej synchronizacji w czasie i przestrzeni. Rodzi to konieczność zmiany podejścia w prowadzeniu działalności pocztowej i integracji łańcuchów logistycznych w stronę sieci logistycznej, czyli zbioru wzajemnie uzupełniających się umiejętności i zdolności logistycznych.

Sieci logistyczne sprzyjają czasowo-przestrzennej transmisji lub transformacji przepływających przez nie strumieni, pod warunkiem, że są one optymalnie skonfigurowane, biorąc pod uwagę szereg czynników egzogenicznych i endogenicznych natury ekonomicznej i technologicznej tworzących je systemów logistycznych.

Warto przyjrzeć się pod tym kątem sposobowi funkcjonowania Poczty Polskiej, Główny proces logistyczny publicznego operatora pocztowego w Polsce – Pocztę Polską (PP), oparty na fizycznym przepływie przesyłek pocztowych od nadawcy do adresata, odbywa się w sieci, którą w skali kraju tworzą:

  • własny system logistyczny: podsystem zaopatrzenia (wyposażenie w niezbędne wsparcie techniczne, technologiczne, materiałowe i inne), podsystem dystrybucji (nadawanie i doręczanie przesyłek), podsystem produkcji (operacje logistyczne, gdzie ich przedmiotem są przesyłki lub ich zbiory tworzące całe ładunki), podsystem transportu (fizyczne przemieszczanie ładunków),
  • potencjał logistyczny: White Eagle Aviation SA (krajowe przewozy lotnicze), Centrum – Pocztex (jednostka biznesowa PP odpowiedzialna za krajowe przewozy drogowe), PKP SA (krajowe przewozy kolejowe) oraz drogowe środki transportu należące do pracowników PP (odbiór i doręczanie przesyłek).
Sieć ta funkcjonuje na bazie infrastruktury:

  • liniowej: korytarze transportowe, wykorzystywane do przewozów ładunków pocztowych,
  • punktowej: punkty nadawania i odbioru przesyłek (placówki pocztowe, skrzynki nadawcze/oddawcze i siedziby klientów) oraz połączone za pomocą korytarzy transportowych węzły pocztowe, wykonujące kompleksowe operacje logistyczne – wiodącą rolę pełnią tu Centra Ekspedycyjno-Rozdzielcze (CER),
  • komunikacyjnej, wykorzystującej do przewozu ładunków publiczną sieć transportu lotniczego, kolejowego i drogowego.
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 12 czerwiec 2006 15:09
© 2000-2021 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania