Logo
Wydrukuj tę stronę

CO, HC i PM silnika badawczego AVL 5804 wodór, współspalanie, emisja, silnik z zapłonem samoczynnym

W artykule omówiono wyniki z przeprowadzonych badań, w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej dotyczące Wpływu dodatku wodoru do oleju napędowego w aspekcie emisji CO, HC i cząstek stałych silnika badawczego AVL 5804. Część teoretyczna zawiera informacje o nośniku energii, jakim jest wodór. Scharakteryzowane zostały cechy wodoru, które przemawiają za zastosowaniem go w przyszłości jako podstawowego paliwa.
© 2021 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania