Logo
Wydrukuj tę stronę

Wybrane problemy bezpieczeństwa transportu produktów leczniczych

Polecamy! Wybrane problemy bezpieczeństwa transportu produktów leczniczych

Produkt leczniczy, według definicji podanej w ustawie Prawo farmaceutyczne, jest to substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne [8, art. 2 pkt. 32].

Ze względu na charakter, produktom leczniczym należy zapewnić określone warunki, jakie muszą być spełnione podczas ich przechowywania i transportu.

Warunki przechowywania i transportu produktów leczniczych
Warunki przechowywania i transportu produktów leczniczych zostały zebrane w wytyczne Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD) określa m.in. załadunek i transport produktów leczniczych, który według tego dokumentu powinien odbywać się w sposób gwarantujący: identyfikację produktu leczniczego, jego nadawcy i odbiorcy. Podczas załadunku i transportu, produkty lecznicze powinny być zabezpieczone przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych, przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub kradzieżą, przed szkodliwym działaniem wysokiej i niskiej temperatury, światła i wilgotności oraz innych niekorzystnych czynników. Temperaturę i wilgotność przechowywania i transportu określa podmiot odpowiedzialny, bądź odpowiednia Farmakopea. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, ustawodawca dopuszcza przeładunek produktów leczniczych w komorach przeładunkowych usytuowanych poza hurtownią pod warunkiem zachowania wyżej wymienionych wymogów. Zgodnie z normami określonymi w Prawie farmaceutycznym, komora przeładunkowa powinna spełniać te same warunki techniczne co pomieszczenia hurtowni farmaceutycznej. Według ustawy Prawo farmaceutyczne, leki mogą być składowane w komorach przeładunkowych nie dłużej niż 36 godzin, w zamkniętych opakowaniach transportowych lub w zbiorczych opakowaniach wytwórcy, z zachowaniem warunków określonych dla danych produktów leczniczych. W polskim prawie nie są sprecyzowane warunki, w jaki sposób transportować produkty lecznicze. Można twierdzić, że jeśli leki zostaną odpowiednio zabezpieczone, a wymagana temperatura i wilgotność zachowane, można przewozić je pojazdem każdego rodzaju. Opierając się na DPD należy sięgać po różne metody i rozwiązania, które będą gwarantować pewność, co do bezpieczeństwa leków podczas transportu.

 

Artykuł zawiera 14580 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 11 grudzień 2015 15:11
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny