Logo
Wydrukuj tę stronę

Logistyka robót budowlanych. Projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000

Polecamy! Logistyka robót budowlanych. Projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000

Budowlane przedsięwzięcie inwestycyjne wymaga precyzyjnej koordynacji wielu działań, w tym również tych o charakterze logistycznym. Opracowując plan obsługi logistycznej budowy, należy pamiętać, że obejmuje on swym zakresem szereg złożonych procesów, które są uzależnione od zmienności warunków ich wykonania. Niestety czasem dochodzi do przesunięć terminów realizacji poszczególnych etapów robót, a co za tym idzie do zwiększenia nakładów finansowania inwestycji.

Jedną z możliwości poprawy takiej sytuacji może być wprowadzenie w przedsiębiorstwie planu zarządzania jakością. Dzięki takiemu rozwiązaniu realne jest zapewnienie prawidłowości projektowania oraz efektywności wykonywana prac związanych z powstaniem nowych obiektów budowlanych. Procedury, które powinny być przestrzegane w celu zwiększenia wydajności pracowników i środków technicznych zawarte są w systemach zapewnienia jakości ISO 9000, a w branży budowlanej dotyczą przede wszystkim biur projektowych, producentów i dystrybutorów materiałów, dostawców maszyn oraz wykonawców.

System zapewnienia jakości w firmach budowlanych
1. Certyfikacja i standardy ISO
Wszystkie informacje na temat jakości dotyczącej praktycznie każdej sfery naszego życia znajdują się w normach ISO 9000. Są to publikacje Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (z ang. International Organization for Standardization), wydawcy ponad 19 500 norm ISO, które są respektowane niemal na całym świecie. Widać więc, że zasięg działania tej instytucji jest niesamowicie duży, warto więc może zastanowić się nad efektywnością zarządzania jakością właśnie według norm ISO 9000.

W Polsce obowiązuje kilka norm ISO serii 9000. Są to między innymi: norma PN-EN ISO 9000 [4], PN-EN ISO 9001 [5] oraz PN-EN ISO 9004 [6]. W [4] opisano wszelkie definicje dotyczące jakości, takie jak: zarządzanie, organizacja, wyrób, dokumentacja, audyt. Norma [5] to sprecyzowane wymagania odnoszące się do skutecznego systemu zarządzania jakością: m.in. wymagania ogólne, dotyczące dokumentacji, odpowiedzialności kierownictwa, polityki jakości, zarządzania zasobami, produkcji i dostarczania usługi czy wyrobu. W [6] znaleźć można między innymi opis systemów zarządzania i konkretne wytyczne postępowania.

Artykuł zawiera 18920 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 04 listopad 2016 08:20
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny