Logo
Wydrukuj tę stronę

Wybrane problemy efektywności funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego

Polecamy! Wybrane problemy efektywności funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego

Rozwój terytorialny miast od lat stoi w sprzeczności z potrzebami szybkiego przemieszczania się mieszkańców z obszarów zamieszkałych do miejsc chwilowego pobytu (praca, szkoła, urzędy itp.). Nieodwracalne tendencje związane z urbanizacją wymuszają stałe zwiększanie poziomu rozwoju, stopnia rozgałęzienia, gęstości sieci komunikacji zbiorowej. Wzrastają oczekiwania w stosunku do jakościowych i ilościowych charakterystyk publicznego transportu zbiorowego wpływających na czasy podróży, jakie mieszkańcy miast muszą poświecić na przemieszczanie się.

Szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich naziemny transport publiczny, staje wobec ogromnego wyzwania, jakim jest wzrost zatłoczenia ulic i jego negatywny wpływ na efektywność i niezawodność jego funkcjonowania. Badania prowadzone w wielu państwach dowiodły, że przewóz osób regularnym transportem publicznym jest częściej wykorzystywany nie tylko ze względu na krótszy przeciętny czas podróży, ale także przez jego wyższą niezawodność i efektywność. Transport publiczny ma porównywalny, bądź nawet krótszy czas podróży w stosunku do transportu prywatnego.

Jednakże transport naziemny w porównaniu z systemem np. kolejki podziemnej, jest narażony na szereg czynników, których wystąpienie powoduje naruszenie rytmiczności i punktualności kursowania, co postrzegane jest przez użytkowników jako obniżenie jakości usług przewozowych. Drugi istotny problem publicznego transportu zbiorowego, to niezawodność środków transportu i jakość systemu obsługiwania pojazdów.
Poziom niezawodności środków transportu zwiększa koszty eksploatacyjne przewoźnika i obniża efektywne wykorzystanie floty. Dlatego też, wiele przedsiębiorstw transportowych, jako jedno z kluczowych zadań stawia sobie za cel doskonalenie procesów zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Należy dążyć do połączenia dwóch celów zarządzania publicznym transportem zbiorowym: sterowania eksploatacją środków transportu i zarządzania procesem przewozowym w celu zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu niezawodności funkcjonowania transportu zbiorowego przy akceptowalnym poziomie kosztów przedsiębiorstw przewozowych. Na rys. 1. przedstawiono uproszczony system zarządzania procesem realizacji zadań przewozowych w czasie rzeczywistym w oparciu o szeroko rozumiane systemy telematyki.

Artykuł zawiera 18610 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 04 listopad 2016 14:37
© 2000-2021 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania