Logo
Wydrukuj tę stronę

Uwarunkowania realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka na przykładzie przewozu ładunków ponadnormatywnych - cz. 1

Polecamy! Uwarunkowania realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka na przykładzie przewozu ładunków ponadnormatywnych - cz. 1

W ostatnim czasie dużego znaczenie nabiera podejście projektowe w logistyce. Problematyka zarządzania projektami logistycznymi jest stosunkowo nowym obszarem wiedzy w logistyce i łańcuchach dostaw. Zainteresowanie planowaniem, realizacją, projektów logistycznych i towarzyszącym im problemom wyraża się rosnącą liczbą szkoleń na rynku usług doradczych, szkoleniowych, wzrostem liczby publikacji naukowych. O wadze zarządzania projektowego świadczą przykłady projektów zakończonych sukcesem lub porażką realizowanych w najróżniejszych branżach i przedsiębiorstwach, w tym w przedsiębiorstwach branży transport-spedycja-logistyka.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego stale wzrasta rynek usług logistycznych, za wyjątkiem 2009 roku, w tempie kilkakrotnie większym niż PKB. Z tego wzrostu korzysta stale powiększająca się liczba przedsiębiorstw pełniących samodzielną rolę na rynku. Wzrasta też liczebność przedsiębiorstw konkurujących o największe zlecenia. Z analizy danych finansowych przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne wynika, iż wzrasta liczba przedsiębiorstw logistycznych o obrotach przekraczających 100 mln zł. Tego typu przedsiębiorstw jest obecnie dwukrotnie więcej niż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Jednocześnie systematycznie rozszerza się zbiór przedsiębiorstw zdolnych rozwijać sprzedaż w tempie czołówki, zarabiając na zbliżonym do niej poziomie. Ten segment wyróżnia się jako całość rynku spośród całej masy - pełniących funkcje podwykonawców - mniejszych firm, które rozwijają się zdecydowanie wolniej i dużo mniej zarabiają.

Charakterystyka branży transport-spedycja-logistyka
Przedsiębiorstwa branży transportowo-spedycyjno-logistycznej TSL należy postrzegać przez pryzmat realizowanych procesów w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zwrotów, zagospodarowania odpadów. Przedsiębiorstwa należące do branży TSL realizują różnorodne zadania w ramach danych łańcuchów dostaw. Funkcjonowanie przedsiębiorstw tej branży jest zdeterminowane popytem pierwotnym na rynku towarów i usług. Jak wynika z badań rynku branża transportowo-spedycyjno-logistyczna charakteryzuje się zwiększoną intensywnością konkurencji, co powoduje, że tradycyjne metody zarządzania tego typu przedsiębiorstwami oraz metody konkurowania na rynku są mało efektywne. Kolejne obserwacje wskazują, że zdolność do adaptacji nowoczesnych rozwiązań nie gwarantuje uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej przez dane przedsiębiorstwo TSL na rynku. Dlatego też coraz większego znaczenia nabiera możliwość szybkiego i elastycznego dostosowywania się do potrzeb klientów poprzez tworzenie i wdrażanie nowych przedsięwzięć noszących znamiona innowacji w zakresie poprawy funkcjonowania logistyki, głównie w ramach współpracy z innymi jednostkami, tj. m.in. poprzez realizację projektów logistycznych. Tego typu przedsięwzięcia wpływają na optymalizację i redukcję kosztów w łańcuchu logistycznym, stąd powinny być postrzegane przez przedsiębiorców jako główny czynnik umożliwiający osiągnięcie zamierzonej pozycji konkurencyjnej.

Artykuł zawiera 14980 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Uwarunkowania realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka na przykładzie przewozu ładunków ponadnormatywnych - cz. 2

Ostatnio zmieniany w czwartek, 10 listopad 2016 14:34
© 2021 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania