Logo
Wydrukuj tę stronę

Problem przydziału artykułów do lokacji w funkcji minimalizacji kosztów obiektu logistycznego

Polecamy! Problem przydziału artykułów do lokacji w funkcji minimalizacji kosztów obiektu logistycznego

Efektywne zarządzania łańcuchem dostaw zależy od koordynacji, współpracy i działania wszystkich podmiotów i obiektów logistycznych wzdłuż łańcucha dostaw. Wobec tego każdy z elementów tego łańcucha musi usprawniać i optymalizować swoje działanie tak, aby towary lub usługi mogły być szybko i niezawodnie dostarczane i oferowane klientom przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Ze względu na różnorodność potrzeb klientów i szeroko rozwinięty rynek sprzedaży detalicznej, obsługa niejednorodnych asortymentowo strumieni ładunków odgrywa coraz większą rolę w łańcuchach dostaw. To z kolei powoduje, że coraz więcej uwagi poświęca się kwestii poprawy efektywności i zwiększania wydajności procesów magazynowych, ze szczególnym wyróżnieniem czynności kompletacyjnych, niezbędnych do realizacji zamówień w obiektach logistycznych.

Problematyka zwiększania wydajności oraz ograniczania kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektów logistycznych jest skomplikowanym zagadnieniem, dekomponowanym często na szereg mniejszych pod-problemów. Skupia się zazwyczaj na ukształtowaniu i organizacji stref funkcjonalnych obiektów magazynowych, doborze stosowanej w niej technologii transportu wewnętrznego i wyposażenia niemechanicznego, rozmieszczenia asortymentu w strefach funkcjonalnych, przydziału zasobów do zadań procesu magazynowego, generowania tras pracowników, reorganizacji procesu magazynowego, reorganizacji i usprawnienia procesu przepływu informacji, wdrożeniu narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie procesem magazynowym i wielu, wielu innych. W niniejszym artykule główna uwaga skupiona zostanie na zagadnieniu rozmieszczenia artykułów w obiektach logistycznych i z nim związany będzie analizowany problem badawczy. Problem przydziału asortymentu do lokalizacji dotyczy podjęcia decyzji gdzie i jak składować zbiory artykułów poszczególnych rodzajów (jednostek asortymentowych), aby zapewnić optymalne działanie obiektu logistycznego.

Asortyment może być rozdzielany pomiędzy poszczególne strefy (oddziały) magazynu lub też przydzielany do konkretnych miejsc oferowania (składowania) w tych obszarach. Decyzje dotyczące rozmieszczenia asortymentu w obiektach logistycznych wpływają na niemal wszystkie kluczowe wskaźniki i parametry realizowanego w nich procesu magazynowego, jak np. czasochłonność, wydajność i zasobochłonność procesu magazynowego i jego składowych (kompletacji, wysyłki), a także wielkość generowanych przez nie kosztów. Wymagają one przy tym uwzględnienia szeregu zagadnień związanych z wyborem odpowiedniej metody, określeniem potrzebnej i dostępnej powierzchni i kubatury obiektu, zidentyfikowania wymogów artykułów związanych z ich składowaniem, itp.

W ramach problemu badawczego analizowanego w artykule opracowany zostanie model matematyczny rozmieszczenia artykułów w strefie kompletacji wg metody opartej na klasach asortymentu. Celem modelu jest taki podział artykułów na klasy i przydzielenie im odpowiednich lokacji w strefie kompletacji, dla którego koszty utrzymania powierzchni składowania i oferowania artykułów, a także koszty operacyjne procesu komisjonowania będą najniższe.

 

Artykuł zawiera 31280 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 07 marzec 2017 09:53
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny