Logo
Wydrukuj tę stronę

Koncepcje zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Polecamy! Koncepcje zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Skrzyżowanie linii kolejowych z drogą kołową w jednym poziomie, zwane zazwyczaj przejazdem kolejowym, jest miejscem, w którym należy zachować bardzo szczególną ostrożność. Na przejeździe kolejowym pierwszeństwo przed pojazdami poruszającymi się po drogach kołowych mają pojazdy szynowe (m.in. ze względu na ich prędkość, ciężar, drogę hamowania).

Pierwszeństwo pojazdów szynowych jest podstawową zasadą, którą muszą uwzględniać wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Skutki nie uwzględnienia tego pierwszeństwa prowadzą zazwyczaj do zdarzeń niebezpiecznych. Ich zaistnienie na przejazdach kolejowych cechuje się zazwyczaj bardzo dużymi negatywnymi skutkami (łącznie z utratą zdrowia i życia przez uczestników zdarzenia).

W Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, z dnia 26 lutego 1996 r. wyróżniono sześć kategorii jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi. Obejmują one zarówno przejazdy kolejowe publiczne i niepubliczne oraz przejścia dla pieszych. Są to następujące kategorie:
1. kategoria A - przejazdy strzeżone z rogatkami lub przejazdy bez rogatek, na których ruch na drodze kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych,
2. kategoria B - przejazdy z samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami,
3. kategoria C - przejazdy z samoczynną sygnalizacją świetlną lub obsługiwaną przez pracowników kolei,
4. kategoria D - przejazdy bez rogatek i półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej,
5. kategoria E - przejścia piesze,
6. kategoria F - przejazdy i przejścia użytku niepublicznego.
7. Kategorie D, E i F nie są wyposażane w systemy Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej (SSP).

Oprócz różnego rodzaju urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowych coraz częściej są instalowane systemy monitoringu wizyjnego. Dzięki nim osoby uprawnione (np. dyżurny ruchu, dróżnik) mają możliwość bieżącej oceny sytuacji, jaka występuje na nadzorowanym przez nie przejeździe kolejowym. Pozwala to na podjęcie racjonalnych działań adekwatnych do zaistniałej sytuacji. W artykule zaproponowano wykorzystanie systemu monitoringu wizyjnego w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa poprzez rejestrację zdarzeń, ich analizę i wykrywanie sytuacji niezgodnych z przepisami ruchu drogowego. Umożliwi to następnie upomnienie lub ukaranie kierowców, którzy popełnili wykroczenia.

Artykuł zawiera 11510 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 11 sierpień 2017 15:06
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny