Logo
Wydrukuj tę stronę

Model optymalizacji tras przejazdowych jako narzędzie zmniejszenia kosztów logistycznych

Polecamy! Model optymalizacji tras przejazdowych jako narzędzie zmniejszenia kosztów logistycznych

Współcześnie do zasadniczych celów logistyki zalicza się, oprócz typowych decyzji jak: zmniejszenie zapasów, optymalizacja wykorzystania infrastruktury, wzrost pracy personelu, usprawnienie procesu zarządzania, poprawa poziomu obsługi klienta. Ponadto eliminacja ogniw pośrednich, szybki i bezawaryjny przepływ informacji, a także skrócenie czasu realizacji dostaw, przekładają się w końcowym efekcie na obniżenie kosztów przepływu dóbr. Takim instrumentem, który wspiera zmniejszanie kosztów są modele optymalizacji tras przewozowych.

Rozwój ich wynika z faktu, że globalizacja i internacjonalizacja przedsiębiorstw sprawia, że większość przepływów towarowych obecnie odbywa się na arenie międzynarodowej, co wymusza presję na redukcję kosztów, które przejawiają się obniżką zarobków i marży. Nowoczesne technologie umożliwiają znacznie szybsze i łatwiejsze pozyskiwanie informacji o przepływach towarów i działaniach przedsiębiorstw, które są uczestnikami danego łańcucha dostaw. Tym samym dąży się do optymalizacji funkcjonowania całego łańcucha dostaw, jako jednego spójnego systemu.

Na proces podejmowania optymalnych decyzji logistycznych, w tym tras przejazdowych, składają się następujące podstawowe etapy:

  • sformułowanie problemu i celu, ustalenie warunków brzegowych (ograniczających) i utworzenie funkcji oceniającej "dobroć" uzyskiwanych rozwiązań (tzw. funkcja celu);
  • budowa modelu;
  • próbne rozwiązanie problemu w oparciu o model;
  • weryfikacja modelu;
  • "ostateczne" rozwiązanie danego problemu;
  • wdrożenie rozwiązania i kontrola jego przebiegu.

Poprawnie opracowany i "przyjazny" program komputerowy, wspomagający podejmowanie optymalnych decyzji, powinien - poprzez kolejne pytania na ekranie - prowadzić użytkownika przez zasygnalizowane etapy, bez ukazywania gąszczu działań statystyczno-matematycznych, zachodzących w tej "czarnej skrzynce", a wywoływanych naciskaniem odpowiednich klawiszy.
Jednym z podstawowych problemów nieustannie pojawiających się w procesach logistycznych, jest powiązanie transportowe punktów wysyłki danego towaru (surowca, materiału, części zamiennej itp.) lub usług z punktami, w których występuje nań zapotrzebowanie. Optymalizacja takiej sieci powiązań prowadzi do zaspokojenia popytu przy najniższych kosztach transportu z tym związanych.
Większość problemów spotykanych w rzeczywistym świecie to problemy, które rozwiązywane są, biorąc pod uwagę wiele kryteriów, na przykład gdy jest potrzeba zmaksymalizowania zysków z przedsięwzięć, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Podczas działań może się też zdarzyć, że jedno kryterium wyklucza drugie czy też, że jedne kryteria są z jakiegoś powodu bardziej istotne niż inne (przypisujemy im różne wagi). W takiej sytuacji trudno jest zdefiniować jednoznacznie rozwiązanie optymalne.

 

Artykuł zawiera 14210 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 20 marzec 2019 13:06
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny