Logo
Wydrukuj tę stronę

Rozwiązania innowacyjne ważnym elementem rozwoju transportu kolejowego

Oczekiwania klientów oraz nowe technologie powodują, iż procesy logistyczne stają się coraz bardziej złożone. Innym powodem tej sytuacji może być coraz większy podział pracy, który z kolei prowadzi do większego zróżnicowania uczestników procesu i przez to do większej wzajemnej zależności pojedynczych procesów, przenikających nie tylko między firmami i systemami, ale też przez granice państw i kontynentów. Duże firmy logistyczne będące organizatorami łańcuchów dostaw dla przedsiębiorstw o światowym zasięgu, współpracują z setkami podwykonawców czy też firm outsourcingowych, zarządzają coraz bardziej rozbudowaną siecią partnerów systemowych. Rozwiązaniem jest daleko idąca współpraca i standaryzacja procesów.

Przykładem standaryzacji jest jednostka ładunkowa w przewozach intermodalnych. Jednym z narzędzi wspomagania może być centralna platforma informatyczna, która łączy zróżnicowany świat spedytorów, przewoźników oraz różnego typu procesy. Musimy pamiętać, iż żyjemy w czasach, w których to klient wyznacza standardy obsługi i oczekuje najczęściej jednego partnera biznesowego. W dobie społeczeństwa informacyjnego rośnie świadomość oraz wymagania dotyczące dostępności produktów. Istotną rolę w jego zapewnianiu odgrywa logistyka, a więc i transport. Jak działać efektywnie w tym zakresie, spełniając jednocześnie coraz większe wymagania oraz potrzebę ciągłego poszukiwania nowych sposobów na obniżanie ogólnych kosztów procesów?
Z uwagi na dużą konkurencję wśród firm produkcyjnych czy dystrybucyjnych, istotna jest redukcja kosztów logistycznych, a w szczególności kosztów transportu. W tym celu konieczna jest bieżąca analiza i zmiana sposobu realizacji procesów transportowych oraz otwartość na nowe koncepcje zarządzania logistyką w firmie, przyczyniające się do efektywności tych procesów. Jednym z kierunków działań z pewnością są innowacyjne rozwiązania. Podczas wprowadzania zmian innowacyjnych należy pamiętać, iż transport i organizacja procesów logistycznych nie są źródłem zysku dla firm produkcyjnych. Dla klientów usług logistycznych liczy się cena, jakość obsługi i niezawodność procesów. Bezpieczeństwo procesów logistycznych i wysoka dostępność usług wymaga wspólnego działania, także długoterminowego, które opiera się na porozumieniu partnerów biznesowych w zakresie stałej wymiany informacji oraz współpracy. Większość firm bagatelizuje aspekty związane z optymalizacją i planowaniem długoterminowym, koncentrując się wyłącznie na swojej bieżącej działalności. Przedsiębiorcy starają się realizować zamówienia swoich klientów często i szybko, głównie przy wykorzystaniu transportu drogowego, przy jednoczesnej próbie zachowania kosztów transportu na minimalnym poziomie. Podejście to może powodować, iż firmy produkcyjne i logistyczne - osiągając doraźną poprawę realizowanych procesów - zwiększają poziom zadowolenia klienta w krótkiej perspektywie czasu. Mając jednak kierunki rozwoju transportu określone przez UE w polityce transportowej zawartej w Białej Księdze, w dłuższym horyzoncie czasowym mogą doprowadzić do pogorszenia poziomu obsługi klienta oraz dostępności produktów.
Do istotnych priorytetów strategii transportowej UE z pewnością zaliczyć należy przeniesienie transportu samochodowego do przyjaznych środowisku gałęzi transportu, w tym transportu kolejowego, oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W szczególności ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma znaczące przełożenie na przyszłe działania firm logistycznych w zakresie wyboru środków transportu, gdzie zakłada się, że do 2050 roku ich emisja zmniejszy się o co najmniej 60% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Zalecenia polityki transportowej zawarte w Białej Księdze mówią też, iż do roku 2030 30% transportu drogowego na odległości większe niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, na przykład kolej czy transport wodny, zaś do roku 2050 powinno to być 50%.
Częste i szybkie dostawy transportem samochodowym wymagają zaangażowania większej ilości środków transportu, co powoduje zwiększenie kongestii ruchu oraz pogorszenie bezpieczeństwa na drogach. W wyniku rosnącej kongestii spada średnia prędkość techniczna, z jaką poruszają się pojazdy, co skutkuje wydłużeniem czasu dostawy oraz zmniejszeniem jego bezpieczeństwa. Może ono wpłynąć na niezadowolenie klientów, a w rezultacie utratę części zamówień. Należy także pamiętać, że częsta wysyłka towarów w systemie drobnicowym jest dużo droższa i ekonomicznie nieuzasadniona niż przewóz tych towarów w większych partiach. Zwiększony popyt na usługi transportowe może skutkować tym, iż przewoźnicy samochodowi w rezultacie podniosą stawki za fracht. Firmy chcąc rozwijać się i działać efektywnie w dłuższym okresie czasowym, a nie tylko osiągać zysk w najbliższych latach, powinny poszukiwać alternatywnych rozwiązań organizacji procesów transportowych z myślą o przyszłych, preferowanych kierunkach rozwoju.

 

Artykuł zawiera 16800 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 18 lipiec 2019 12:02
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny