Logo
Wydrukuj tę stronę

Podwójne EKO w Prologis - ekologia i ekonomia

Paweł Sapek, Senior Vice President, Regional Head CE & Country Manager Prologis Paweł Sapek, Senior Vice President, Regional Head CE & Country Manager Prologis

Poszukiwanie kompromisu między ekonomiczną a ekologiczną stroną działalności człowieka to jeden z głównych trendów panujących obecnie w logistyce. O rozwiązania ekologiczne wykorzystywane w obiektach logistycznych zapytaliśmy Pawła Sapka z firmy Prologis*

Izabela Wielicka: Co najbardziej wpływa na rozwój ekologistyki? Świadomość przedsiębiorców, konsumentów? A może wymusza go ustawodawstwo?
Paweł Sapek:
Jednym z głównych powodów, dla których ekologiczne rozwiązania w logistyce są coraz bardziej popularne jest to, że zaczęły się po prostu opłacać. Wraz z upowszechnianiem zrównoważonych technologii ich implementacja jest coraz bardziej efektywna kosztowo. Dzięki temu zastosowanie rozwiązań z zakresu równoważonego budownictwa i wykorzystania OZE, przekłada się obecnie na realne oszczędności dla najemców - i jest to wyraźnie widoczne w niższych kosztach eksploatacyjnych. Nie bez znaczenia jest też wpływ międzynarodowych funduszy, dla których wyznacznikiem wartości nieruchomości w Polsce są m.in. certyfikaty środowiskowe. Ważnym bodźcem dla branży jest także zmieniająca się optyka najemców, którzy przykładają coraz większą wagę do prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku. Kwestia odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi przy zminimalizowanych kosztach operacyjnych będzie zatem z roku na rok przybierać na znaczeniu. Każdego roku przez nasze centra dystrybucyjne przepływają towary o wartości 2,2 biliona dolarów, co stanowi prawie 2,5% światowego PKB. Im szersza skala działania, tym większa odpowiedzialność - zdajemy sobie sprawę z naszej roli w gospodarce światowej, dlatego działamy na rzecz zminimalizowania naszego wpływu na planetę. Zrównoważony rozwój zawsze był w naszym DNA i dążymy do doskonałości w zakresie zarządzania środowiskowego i odpowiedzialności społecznej, czyli ESG. Od wielu lat jesteśmy uznawani za jedną z najbardziej zrównoważonych firm na rynku nieruchomości.

I.W.: W branży transportowej robi się naprawdę dużo, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Rośnie transport intermodalny, korzystający z bardziej ekologicznej kolei. Jesteśmy świadkami nadchodzącej ery elektromobilności. Trochę mniej wiemy o tym, jakie rozwiązania ekologiczne wykorzystywane są w obiektach logistycznych. Co należy do magazynowych ekologicznych standardów?
P.S.: W przypadku nieruchomości logistycznych jednym z rynkowych punktów odniesienia jest BREEAM - system oceny budynków i projektów infrastrukturalnych pod kątem ich wpływu na środowisko. Jako najbardziej zrównoważona firma w branży nieruchomości logistycznych na świecie, według rankingu Global 100, każdy nowo powstający budynek Prologis w Europie Środkowej poddajemy akredytacji BREEAM. Do tej pory w regionie CE zbudowaliśmy ponad 40 magazynów, które uzyskały ocenę BREEAM, w tym jako pierwsi deweloperzy otrzymaliśmy najwyższą możliwą do otrzymania ocenę - Outstanding - dla budynku Prologis Park Prague-Rudna, a w zeszłym roku dołączył do niego magazyn w Park Prague-Airport w Czechach. Z punktu widzenia klientów ważne jest, że certyfikowane budynki to realne oszczędności kosztów eksploatacji, ponieważ kryteria BREEAM wymagają rozwiązań zakładających m.in. jak najniższe zużycie mediów. Wszystkie nasze magazyny są wyposażone także w system smart meteringu do zdalnego monitorowania zużycia mediów. Aplikacja umożliwia klientom monitorowanie zużycia prądu, wody i gazu, a także dokonywanie pomiarów temperatury i poziomu wilgotności w ich magazynach z każdego zakątka świata, co pozwala jeszcze odpowiedzialniej gospodarować zasobami naturalnymi. Warto pamiętać, że mając na uwadze obecne możliwości adaptacyjne budynków, wiele z nowoczesnych, zielonych rozwiązań jak fotowoltaika czy oświetlenie LED, może być wdrożonych w standardowych, istniejących już obiektach.
Przykładem polskiej inwestycji, w której połączyliśmy potrzebę maksymalnej efektywności operacyjnej przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko jest Prologis Park Janki. Pod Warszawą budujemy dla właściciela marki RTV Euro AGD, jedno z największych w Europie, centrum dystrybucyjne o powierzchni 125 000 m kw. Wspólnie z klientem postawiliśmy w nim na szereg rozwiązań z zakresu zrównoważonego budownictwa jak energooszczędne oświetlenie LED, duże doświetlenia światłem dziennym, ściany o zwiększonej termoizolacji, ergonomicznie zaprojektowane biura oraz system smart meteringu pomagający kontrolować poziom zużycia zasobów naturalnych. Na terenie parku znajduje się także instalacja fotowoltaiczna, latarnie zasilane hybrydowo energią słoneczną i wiatrową, system do odzyskiwania deszczówki oraz betonowa kostka pochłaniająca CO2. Dla wygody pracowników, ale też w celu promocji niskoemisyjnego transportu, bezpośrednio przy budynkach magazynowych powstaje przystanek autobusowy, wiaty rowerowe i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W parku tworzymy też zieloną strefę relaksu z przestrzenią do wypoczynku i rekreacji dla pracowników. Podobne tereny zielone - z miejscami do grillowania, pikników, uprawiania sportu oraz ze specjalnymi nasadzeniami, domkami dla ptaków, budkami dla owadów - z powodzeniem funkcjonują już w innych naszych parkach w regionie, na przykład w Prologis Park Budapest - Harbor na Węgrzech.
Dążenie do minimalizowania śladu ekologicznego, które będzie łączyło się z oszczędnościami eksploatacyjnymi to ważny trend, który jako deweloper rozwijamy i upowszechniamy. Jednym z przykładów przełomowych inwestycji w tym zakresie jest nasz budynek szyty na miarę dla L'Oreal w Muggensturm w Niemczech. To obiekt całkowicie neutralny emisyjnie, wyposażony w instalację fotowoltaiczną, zielony dach i system odzyskiwania wody. Energia dostarczana do obiektu pochodzi wyłącznie z odnawialnych źródeł: słońca, wiatru i z elektrowni wodnej.

I.W.: Ekologię często kojarzy się z luksusem. Towary ekologiczne są droższe. Panuje więc opinia, że ochrona środowiska jest wyższym dobrem, ale nie jest ekonomiczna. Czy ekologia w logistyce naprawdę może się opłacać?
P.S.: Zdecydowanie już się opłaca. Spójrzmy chociażby na wydatki na energię elektryczną, które obecnie są jednymi z największych składowych kosztów operacyjnych w magazynach. Odpowiedzią na rosnące ceny energii i wyższe rachunki za prąd wynikające z coraz większego stopnia wykorzystania powierzchni magazynowej są energooszczędne systemy oświetlenia LED. Nasze szacunki wskazują, że jest ono o 60-80% bardziej energooszczędne od wykonanego w innej technologii, na przykład fluorescencyjnego. W przypadku LED mamy też większą spójność poziomu luminancji i temperatury barw, co poprawia samopoczucie pracowników oraz wydajność i bezpieczeństwo pracy. Aby upowszechnić to rozwiązanie, wprowadziliśmy specjalny program LED w ramach platformy Prologis Essentials Marketplace. Dzięki temu nasi klienci mogą na korzystnych warunkach finansowych wymienić dotychczasowy system na inteligentne oświetlenie LED z wbudowaną funkcją reagowania na ruch i porę dnia. Kolejną drogą do konkretnych oszczędności w zakresie energii elektrycznej jest wykorzystanie fotowoltaiki. W tym zakresie też wspieramy naszych klientów, oferując w części europejskich krajów usługę SolarSmart, która pozwala czerpać korzyści z energii wytwarzanej bezpośrednio w budynku i przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego. Tylko w naszym magazynie w Hamburgu instalacja solarna, która wytwarza 650 MWh rocznie, generuje w tym czasie 293 ton oszczędności CO2. O tym, że rozwiązanie jest opłacalne świadczą liczby - jak dotąd ponad stu naszych klientów skorzystało z możliwości zainstalowania w budynkach paneli słonecznych, to daje gigantyczną wartość 212 megawatów zdolności wytwórczych.

I.W.: Logistykę napędza handel elektroniczny. Jego i tak już szybkie tempo rozwoju podkręciła dodatkowo epidemia koronawirusa. Prologis przyjrzał się kwestii zrównoważonego rozwoju w sektorze handlu online i opublikował raport "E-commerce i nieruchomości logistyczne: korzyści zrównoważonego rozwoju". Jakie wnioski przyniosły te badania?
P.S.: Badanie to było pierwszą, przeprowadzoną przez Dział Badań Prologis, analizą dotyczącą potencjału, jaki ma e-commerce w kształtowaniu zrównoważonego handlu. Zespoły badawcze, wykorzystując modelowanie statystyczne, przeanalizowały ślad węglowy w poszczególnych modelach handlu. Kalkulacja wykazała, że handel elektroniczny jest bardziej zrównoważony niż handel w tradycyjnych punktach sprzedaży. Głównym czynnikiem oddziałującym na środowisko jest bowiem transport, a konsolidacja dostaw sprawia, że handel elektroniczny jest w tym zakresie bardziej wydajny. Łączenie wielu dostaw w ramach powtarzalnej trasy pozwala zmniejszyć ślad węglowy transportu o ponad 50% - mierzonego w kilogramach ekwiwalentu dwutlenku węgla - w porównaniu do wielkości emisji produkowanej przez pojazdy konsumentów podczas indywidualnych wypraw na zakupy. Obecnie łańcuch dostaw umożliwia maksymalne skrócenie dystansu między centrum operacyjnym a konsumentami końcowymi dzięki obiektom typu Last Touch oraz miejskim centrom dystrybucji. Każde zmniejszenie odległości pokonywanych przez pojazdy ma wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a przy tym na obniżenie kosztów operacyjnych. Jeśli dodamy do tego szybsze, niż w przypadku indywidualnych klientów, tempo wdrażania przez firmy logistyczne samochodów o napędzie elektrycznym, to zakupy przez internet realnie wpływają na ograniczenie emisji CO2 w porównaniu do zakupów w sklepach stacjonarnych. E-commerce wymaga co prawda większej liczby opakowań, nie zmienia to jednak faktu, że ten model sprzedaży jest bardziej korzystny pod względem oszczędności w zakresie transportu. Zastąpienie wielu wypraw po zakupy bezpośrednimi dostawami do domu jest bardziej korzystnym rozwiązaniem, nawet biorąc pod uwagę wyższy odsetek zwrotów zakupionych produktów. Szacuje się, że dzięki zakupom przez internet handel detaliczny zmniejsza swój niekorzystny całościowy wpływ na środowisko o około 15%.

I.W.: Prologis określa się mianem lidera w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Jakie szczególne osiągnięcia proekologiczne udało się uzyskać Prologis?
P.S.: Jako globalna firma staramy się samodzielnie wypracowywać standardy, które mam nadzieję będą bodźcem do zmian dla całej branży w tym zakresie. Między innymi jako pierwsza na świecie firma z branży nieruchomości z indeksu S&P 100 osiągnęliśmy neutralność emisyjną naszych operacji, rozszerzyliśmy też na całą Europę nasze zaangażowanie w ograniczanie emisji dwutlenku węgla w pełnym cyklu życia budynku, a przy współpracy z Cool Earth chronimy lasy deszczowe. Nasze proekologiczne projekty i działania są mierzalne i przekładają się bezpośrednio na szereg korzyści dla klientów, w tym także tych finansowych, dlatego corocznie analizujemy je i raportujemy w ramach standardów ESG (Environmental, Social and Governance). To nam pozwala stale podnosić poprzeczkę i wyznaczać nowe cele. Gdy moc naszych instalacji solarnych przekroczyła - z półtorarocznym wyprzedzeniem - pierwotny cel 200 MW do 2020 roku, określiliśmy nowy - 400 MW zielonej energii do 2025 roku.
Ważnym elementem naszej strategii jest także zrównoważony rozwój społeczny. W Europie Środkowej tę ideę pomaga realizować nam program Parklife, dzięki któremu nasze parki logistyczne się znacznie więcej niż tylko budynkami. Koncentrujemy się na potrzebach pracowników i staramy się oferować im przyjazną przestrzeń pracy - od licznych udogodnień transportowych po zielone tereny do wypoczynku i rekreacji na terenie parku. Budując korzystne środowisko pracy, możemy jednocześnie zapewnić wartość dodaną naszym klientom.

I.W.: Dziękuję bardzo za rozmowę.


 

Paweł Sapek

Senior Vice President, Regional Head CE & Country Manager Prologis

Paweł Sapek, jako Senior Vice President i Regional Head na region Europy Środkowej jest odpowiedzialny za całe portfolio firmy w regionie (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) o łącznej powierzchni 4,2 mln metrów kwadratowych. Ponadto prowadzi polski oddział Prologis oraz bezpośrednio nadzoruje działalność na Węgrzech. Paweł Sapek sprawuje nadzór nad działalnością inwestycyjną i operacyjną spółki w całym kraju, w tym nad realizacją strategii biznesowej, identyfikacją możliwości inwestycyjnych, nowymi inwestycjami i pozyskiwaniem klientów.

 

 

Więcej o trendach w ekologistyce piszemy w czasopiśmie Logistyka 4/2020.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w czwartek, 01 październik 2020 13:09
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny