Logo
Wydrukuj tę stronę

Wzajemne uznawanie towarów w sektorze kolejowym

Wzajemne uznawanie towarów w sektorze kolejowym Fot. Pixabay

Klauzula wzajemnego uznawania towarów w ramach Unii Europejskiej pozwala na wprowadzenie uproszczonego trybu potwierdzania zgodności z obowiązującymi przepisami. Do tej pory z tej możliwości w sektorze kolejowym nie skorzystało wielu przedsiębiorców.

Urządzenia, które wprowadzane są do obrotu w Polsce, nie zawsze podlegają badaniom technicznym. Zakres tych badań może być ograniczony w ramach wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim. Ograniczenie zakresu badań w postępowaniu o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu może nastąpić na czas nieokreślony, jeżeli wniosek dotyczy ograniczenia badań w zakresie prób eksploatacyjnych lub określony, jeżeli wniosek dotyczy ograniczenia innych badań. Podczas postępowania przedsiębiorcy mogą przedstawić certyfikaty wydane wcześniej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od stycznia 2015 r. do UTK wpłynęło 46 wniosków o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia lub budowli wyprodukowanej przez producentów z innych państw członkowskich. W 28 przypadkach wnioskujący powołali się na możliwość wzajemnego uznawania. Jednak w 13 sprawach dotyczących homologacji wnioski dotyczyły ograniczenia badań dla wyrobów wyprodukowanych i eksploatowanych w Polsce. Wnioskujący zamierzali uzyskać świadectwa dla tego samego typu wyrobu, ale w innym zastosowaniu. Takich przypadków nie można zakwalifikować jako klauzuli wzajemnego uznawania w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej.
W ciągu 5 lat klauzula wzajemnego uznawania była w Polsce wykorzystana tylko 15 razy w ramach systemu kolejowego. Żaden z tych przypadków nie dotyczył pojazdu kolejowego. Pojazdy importowane z innych państw członkowskich Unii Europejskiej najczęściej homologowane są zgodnie ze zharmonizowaną procedurą pojazdu niezgodnego z TSI. Natomiast żaden importowany w tym okresie pojazd nie był przeznaczony do eksploatacji na infrastrukturze, na której wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

- Poprzez stosowanie klauzuli wzajemnego uznawania branża kolejowa w Polsce może mieć łatwiejszy dostęp do najnowocześniejszych technologii stosowanych w europejskim kolejnictwie. Dlatego warto z tych dostępnych ułatwień korzystać - twierdzi dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Jest to również szansa dla naszego przemysłu, by zaistnieć na rynku europejskim.

Przedsiębiorcy nie są zainteresowani skorzystaniem z klauzuli zawartej w § 17 rozporządzenia. W ostatnich latach z tej możliwości skorzystała tylko jedna trzecia uprawnionych. W dziesięciu sprawach ograniczenie badań dotyczyło jedynie rezygnacji z prób eksploatacyjnych, ponieważ wyrób był już eksploatowany w innym państwie członkowskim. We wszystkich sprawach przedstawiane były certyfikaty zgodności typu wydane w Polsce, chociaż wnioskodawcy mogli przedstawiać wcześniej posiadane certyfikaty wydane w innych państwach członkowskich.
Informacje na temat zakresu uznawania obowiązującego w branży kolejowej są dostępne na stronach Jednolitego Portalu Cyfrowego prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego. Obywatele i przedsiębiorcy z Unii Europejskiej mogą sprawdzić tutaj, jakie przepisy i procedury dotyczące rynku kolejowego obowiązują w Polsce, jakie formalności należy spełnić, jaki jest czas i koszt załatwienia sprawy.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

O sektorze kolejowym czytaj także:
- Pociąg blokowy GEFCO z Wuhan do Francji
- Początek wakacji i większy ruch na kolei

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 06 lipiec 2020 13:25
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny