Logo
Wydrukuj tę stronę

UTK opublikował Raport CSR

Urząd Transportu Kolejowego opublikował Raport CSR za 2019 rok. W przygotowanym opracowaniu zaprezentowane zostało podejście UTK do społecznej odpowiedzialności i podejmowane inicjatywy skierowane do wszystkich interesariuszy w 2019 roku. UTK był jednym z pierwszych urzędów administracji publicznej, który zaczął przygotowywać raporty CSR i promować społeczną odpowiedzialność.

Urząd Transportu Kolejowego jest prekursorem raportowania pozafinansowego wśród przedstawicieli administracji publicznej. Pierwszy raz opublikował dokument w 2017 roku. Tegoroczna czwarta już edycja raportu zawiera opis m.in. działań urzędu w zakresie inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu i dających możliwość korzystania z usług kolei wszystkim zainteresowanym, zaangażowania UTK w promocję bezpieczeństwa na kolei czy promocji rozwoju zawodowego wśród pracowników oraz zachęcania ich do wolontariatu.

- Jesteśmy instytucją, która w swoich działaniach stawia na dialog z interesariuszami. Dzięki temu mamy szanse tworzyć rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Jesteśmy świadomi naszej roli w tworzeniu kolei bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich - podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Przygotowanie raportu jest doskonałą okazją do podsumowania wszystkich podejmowanych przez nas działań, oceny ich i wyznaczenia sobie celów na przyszłość - dodaje Ignacy Góra.

Raport dostępny jest na stronie www Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: UTK

O społecznej odpowiedzialności biznesu czytaj także:

- Prologis dla środowiska
- Dachser dobrze widziany i odpowiedzialny społecznie

Ostatnio zmieniany w czwartek, 13 sierpień 2020 12:49
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny