Logo
Wydrukuj tę stronę

Hiszpański start-up Trucksters skraca czas transportu na kontynent

Hiszpańska firma zajmująca się transportem towarów na zasadzie przekaźnika - Trucksters - ogłosiła otwarcie nowego korytarza łączącego Europą kontynentalną z Wielką Brytanią. Korytarz w ciągu 28-34 godzin, czyli o 50 proc. szybciej niż obecne czasy tranzytu, łączy Wielką Brytanię z  Barceloną oraz środkową i północną Hiszpanią. Do tego celu został opracowany unikalny system przekaźnikowy oparty na sztucznej inteligencji, oferujący szybkość frachtu lotniczego po cenach transportu drogowego.

Nowy korytarz, który został przetestowany u niektórych z obecnych klientów firmy, łączy Wielką Brytanię z Europą kontynentalną za pomocą dwóch głównych tras: pierwsza biegnie z Barcelony, a druga z centralnej i północnej Hiszpanii, przy czym obie wjeżdżają do Wielkiej Brytanii przez Eurotunel z Calais (Francja). Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, Trucksters załatwia wszystkie formalności związane z odprawą celną, działając jako łącznik między firmami a agentami kontroli granicznej, pozostawiając kierowcom możliwość skupienia się wyłącznie na prowadzeniu pojazdu i dostarczaniu towarów.

Wielokrotnie nagradzany system

Trucksters wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji, aby zoptymalizować tradycyjny system przekaźnikowy stosowany przez ciężarówki na całym świecie. Ich innowacyjne podejście skróciło już czasy tranzytu o 50 proc. i zwiększyło ich opłacalność o 20 proc., ponieważ ciężarówki są eksploatowane w trybie ciągłym.

Co ważniejsze, ich system przyczynia się do poprawy jakości życia kierowców, którzy mogą nocować częściej w domu. Inne korzyści to zmniejszenie ryzyka kradzieży ładunku o 95 proc. oraz łatwo skalowalny model biznesowy, w którym osoby trzecie - firmy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - bezproblemowo integrują swoje pojazdy z systemem Trucksters.

System, który zyskał duże poparcie ekspertów branżowych i inwestorów, został również doceniony przez różne organizacje, w tym niemiecką nagrodę Verkehrsrundschau w dziedzinie cyfryzacji / dostawców usług, nagrodę CEL przyznawaną przez Hiszpańskie Centrum Logistyki w Hiszpanii, a także znalazł się na krótkiej liście prestiżowych nagród CILT za doskonałość w Wielkiej Brytanii.

Pozostałe trzy korytarze Trucksters łączą środkowo-północną Hiszpanię z krajami Beneluksu i Niemcami Zachodnimi, hiszpańskie Levante z krajami Beneluksu i Niemcami Zachodnimi oraz z Polską. Otwarcie korytarza w Wielkiej Brytanii jest kolejnym krokiem w realizacji ambicji firmy, aby skonsolidować i rozszerzyć sieć przekaźnikową w Europie. Celem jest, by do końca 2023 roku jest obsługa ośmiu korytarzy.

– Korytarz brytyjski jest kluczowy dla firmy i stanowi naturalne przedłużenie korytarza łączącego hiszpańskie Levante z Beneluksem. Nowy korytarz pozwoli nam odblokować zupełnie nowy rynek i pomoże złagodzić dotkliwy kryzys związany z niedoborem kierowców w Wielkiej Brytanii. – wyjaśnia współzałożyciel firmy, Gabor Balogh. Według Balogha, klienci Trucksters zgłaszali potrzebę zajęcia się tą trasą, ponieważ w ostatnich miesiącach liczba firm ją obsługujących była coraz mniejsza. – W opinii klientów trasa ta była skomplikowana ze względu na formalności i brak kierowców. Jesteśmy jednak pewni, że nasz system zapewni naszym klientom sprawną i wydajną obsługę – dodaje.

Trucksters przewozi ponad 1 000 FTL miesięcznie, a w ciągu ostatniego roku wykonał prawie 5 000 przeładunków. Do klientów firmy należy ponad 600 renomowanych firm hiszpańskich i międzynarodowych, takich jak Kimberly Clark, DPD Group, Amazon czy Seur. Firma szybko się rozwija, zatrudniając blisko 90 pracowników i oferując co tydzień nowe miejsca pracy.

Czytaj także:
Globalny rynek przewozów kolejowych. Miniony rok i spojrzenie w przyszłość przez ekspertów GEFCO
Platooning wspiera zrównoważony rozwój
Przepisy prawne, które regulują pracę przewoźników międzynarodowych

© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny