Zaloguj się

Platooning wspiera zrównoważony rozwój

Firma IVECO, jako członek konsorcjum ENSEMBLE, uczestniczyła w opracowaniu oraz wdrożeniu w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego technologii platooningu, czyli tworzenia zautomatyzowanych konwojów samochodów ciężarowych wielu marek, opartej na założeniach uzgodnionych przez wszystkich czołowych europejskich producentów takich pojazdów.

Realizowany przez 46 miesięcy projekt, współfinansowany ze środków UE, wykazał, że platooning może stanowić kluczowy element zrównoważonego transportu, konwoje pojazdów różnych producentów i jazda autonomiczna mogą przyczynić się do obniżenia zużycia paliwa i emisji CO2 oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach i efektywności ruchu.

Projekt ENSEMBLE, współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany pod kierunkiem holenderskiej niezależnej organizacji badawczej TON, został zainicjowany w czerwcu 2018 r. Jego celem było opracowanie, przetestowanie i weryfikacja technologii platooningu, wykazanie wykonalności tego rozwiązania w rzeczywistym ruchu drogowym oraz integracja usług łączności C ITS. Do konsorcjum przystąpiło sześciu największych europejskich producentów samochodów ciężarowych, Europejska Organizacja Systemu Inteligentnego Transportu ERTICO, Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Branży Motoryzacyjnej CLEPA oraz partnerzy naukowi, tacy jak Uniwersytet Gustawa Eiffela i Vrije Universiteit z Brukseli.

Projekt właśnie się zakończył, a jego wyniki zostały przedstawione przez konsorcjum ENSEMBLE na finałowym wydarzeniu, które odbyło się z udziałem publiczności 17 marca w Brukseli. W ramach projektu opracowano wielomarkową technologię opartą na uzgodnieniach między producentami samochodów ciężarowych, dotyczących między innymi protokołu bezpiecznej komunikacji między pojazdami (V2V), który gwarantuje właściwe reakcje poszczególnych pojazdów w konwoju w każdej sytuacji na drodze. Technologia ta została z pozytywnym wynikiem przetestowana w warunkach rzeczywistego ruchu w Hiszpanii. 23 września 2021 r. siedem samochodów ciężarowych odpowiednio przygotowanych przez producentów przemierzało drogi w okolicach Barcelony jako zautomatyzowany konwój.

W ramach projektu ENSEMBLE zdefiniowano także dwie funkcje platooningu: jako funkcja wspomagająca jazdę w grupie (Platooning as Support Function; PSF), oparta na przetestowanej technologii i gotowa na wszystkie sytuacje spotykane w ruchu drogowym, oraz jako funkcja jazdy autonomicznej (Platooning as Autonomous Function; PAF), czyli pośredni krok do pełnej autonomii samochodu ciężarowego, która dotychczas była zdefiniowana wyłącznie w kategoriach teoretycznych.

Źródło: IVECO

Czytaj także:
Renault Trucks i Geodis projektują elektryczny samochód ciężarowy dla logistyki miejskiej
- InstaFreight uruchamia program partnerski dla przewoźników
Dachser powiększa flotę pojazdów bezemisyjnych

Zaloguj się by skomentować