Logo
Wydrukuj tę stronę

Kanban - funkcje, zadania oraz różnice pomiędzy Kanbanem a tradycyjnymi systemami zamawiania i transportu materiałów

Polecamy! Kanban - funkcje, zadania oraz różnice pomiędzy Kanbanem a tradycyjnymi systemami zamawiania i transportu materiałów

System Kanban jest niejednokrotnie definiowany, jako układ nerwowy szczupłej produkcji, ponieważ steruje on produkcją, tak jak mózg i nerwy sterują ludzkim ciałem, eliminując przy tym wszelkiego rodzaju marnotrawstwo w procesie. W języku japońskim Kanban oznacza kartę, którą można interpretować w tym systemie jako zlecenie, które towarzyszy materiałowi. Poszczególne karty służą identyfikacji części lub podzespołu, wskazując skąd pochodzą, gdzie zostały wyprodukowane i gdzie oraz w jakiej ilości powinny zostać przetransportowane.

Dzięki zastosowaniu systemu Kanban, każdy z procesów w strumieniu wartości produkuje tylko w takiej ilości, aby zaspokoić braki powstałe w wyniku pobrania określonej liczby podzespołów przez kolejne procesy. Pracownicy z kolejnych procesów pobierają od swojego dostawcy tylko tyle części ile jest im potrzebne i tylko wtedy, gdy ich potrzebują. Początkiem systemu Kanban jest zamówienie od klienta, a cała sekwencja kroków zachowująca ww. zasady tworzy system ciągniony przedsiębiorstwa. Oznacza to odwrócenie się od metody produkcji "pchanej", w której generowane są długie serie produkcyjne, bazujące na prognozach sprzedaży oraz dążenie do eliminowania nadprodukcji – głównego marnotrawstwa.
Kanban, jak każdy system spełnia określone zadania oraz funkcje, które gwarantują zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego.

Różnice pomiędzy Kanbanem a tradycyjnymi systemami zamawiania i transportu materiałów
Metoda punktu zamawiania a Kanban
System Kanban ma swoje korzenie w systemie zarządzania opartym na metodyce punktu zamawiania. Jest to jedna z metod statystycznych, umożliwiająca zamawianie tych samych produktów w tej samej ilości w sytuacji gdy proces tego potrzebuje. Kiedy stany magazynowe określonych elementów spadają do pewnego poziomu - punktu zamówienia - przesyłana jest informacja do dostawców o konieczności uzupełnienia stanów magazynowych. Metodę tą można zautomatyzować, co pozwala w całym procesie zminimalizować zaangażowanie człowieka oraz utrzymać odpowiednio niski poziom kosztów zarządzania zapasami. Minusem tego systemu jest nieuwzględnianie wahań popytu.
Podobna sytuacja jest również w przypadku systemu Kanban. Nie zaleca się go stosować wobec produktów, ze zmiennymi oraz nieprzewidywalnymi wahaniami popytu. Nie jest w stanie on neutralizować zmian związanych z nadmiarem lub niedoborem części w takich przypadkach. Kluczowym założeniem systemu Kanban jest dążenie do minimalizacji marnotrawstwa przez odpowiednie poziomowanie produkcji.

Artykuł zawiera 13715 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 08 październik 2018 13:35
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny