logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Ryzyko w transporcie drogowym - źródła i wielkość szkód Polecamy!

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Ze względu na ponoszoną odpowiedzialność zarówno za własne, jak i cudze mienie, przedsiębiorstwa realizujące zadania transportowe są w sposób szczególny podatne na różnego rodzaju zagrożenia, których realizacja prowadzi do często ogromnych szkód i strat.

Z tego też względu niezwykle istotne jest rozpoznanie źródeł ryzyka, które pozwoli na oddziaływanie zarówno na jego przyczyny, jak i skutki, przyczyniając się tym samym do utrzymania ciągłości i terminowości procesu transportowego. Identyfikacja źródeł szkód pozwoli więc na zadecydowanie, które z nich wymagają w pierwszej kolejności podjęcia stosownych działań zapobiegawczych, jak również właściwych działań minimalizujących skutki realizacji ryzyka.

Ryzyko w działalności transportowej
Każdy rodzaj ryzyka stanowi źródło kosztów, na które składają się: środki finansowe ponoszone celem ograniczenia ryzyka, środki finansowe przeznaczane na finansowanie ryzyka, koszty wynikające z zaprzestania określonej działalności ze względu na towarzyszące jej ryzyko, bądź też koszty braku refundacji określonych strat. Patrząc przez pryzmat przedsiębiorstw realizujących usługi transportowe można stwierdzić, iż ponoszą one stosunkowo najwyższe koszty ryzyka w porównaniu do innych działalności gospodarczych. Do kosztów ryzyka związanych z działalnością transportową należałoby doliczyć także wartości szkód powstałych w wyniku materializacji ryzyka, a te mogą być ogromne dla wszystkich uczestników procesu transportowego, do których należy zaliczyć przede wszystkim załadowcę i odbiorcę, jak również szereg podmiotów biorących udział w tym procesie.

Współczesne łańcuchy dostaw narażone są na realizację różnego rodzaju ryzyka. Istotną jego przyczyną jest często bardzo długa droga, którą pokonuje towar od producenta, poprzez pośredników, do końcowego nabywcy. Przebieg przewozu nie jest jednak wolny od różnego rodzaju ryzyk transportowych, często prowadzących do wystąpienia szkód w przewożonym ładunku. Ryzykiem transportowym nazywamy prawdopodobieństwo realizacji niepożądanego zdarzenia mogącego spowodować stratę bądź szkodę w przedmiocie przemieszczenia. Warto zauważyć, iż ryzyku transportowemu podlega każdy przemieszczany obiekt, w tym: kierowca / kierowcy, pasażerowie, towary, informacje przesyłane w sposób elektroniczny, jak również środek transportu, którym przewóz jest realizowany. Wszystkie te obiekty stanowić mogą przedmiot ubezpieczeń transportowych.

Pojęcie i rodzaje szkód w transporcie drogowym
Ryzyko jest nierozerwalnie związane ze szkodami i stratami w transportowanym towarze. Przez szkodę transportową należy rozumieć szkody powstałe w przewożonych przesyłkach. Stąd podstawową cechą szkody transportowej jest jej powstanie w trakcie procesu przemieszczania, to jest od chwili przyjęcia przesyłki przez przewoźnika do jej dostarczenia oraz wydania odbiorcy. Ustawa Prawo przewozowe wymienia 3 rodzaje szkód transportowych: utratę, ubytek oraz uszkodzenie przesyłki. Artykuł 17 ust. 1 konwencji CMR uwzględnia natomiast całkowite bądź częściowe zaginięcie towaru, jak również jego uszkodzenie. Całkowite zaginięcie towaru jest tożsame ze stosowanym w polskiej praktyce przewozowej terminem utraty przesyłki. Sytuacja taka oznacza, że przewoźnik, pomimo iż termin przewozu upłynął, nie jest w stanie wydać towaru osobie uprawnionej.

Artykuł zawiera 19110 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany środa, 13 kwiecień 2016 14:29
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris buduje dwuprzegubowy pojazd o długości 24 metrów

Solaris buduje dwuprzegubowy pojazd o długości 24 metrów

Firma Solaris Bus & Coach S.A regularnie poszerza ofertę o kolejne innowacyjne pojazdy. W 2006...

GTFL z magazynem w Błoniach

GTFL z magazynem w Błoniach

Firma GTFL Sp. z o.o. wynajęła ponad 3,5 tys. m kw. powierzchni magazynowo-biurowej w obiekcie...

Cyberbezpieczeństwo w 2018 roku

Cyberbezpieczeństwo w 2018 roku

W mijającym roku cyberataki spędzały szefom firm sen z powiek. Największe z nich były ukierunkowane...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj